LYCKESKOLAN

Nya Lyckeskolan är placerad vid entrén till Kinna centrum och ersätter den gamla skolbyggnaden från 60-talet samt en paviljongskola från 2017.

Skolan består av en geometriskt enkel byggnadskropp. En vinklad huvudvolym klädd i varierat grådämpat tegel mot vägen och målad betongfasad i ockragult mot skolgården i söder. Som ett tillägg till vinkeln är den stora aulan placerad med sin fasad i guldanodiserad aluminiumplåt. Fasadplåten är delvis perforerad och bakbelyst kvällstid, detta skänker trygghet och poängterar även huvudentrén och leder besökare och elever in i skolan.Byggnadens bruttoarea är ca 10 000 m2 och är disponerad i tre våningar med en central trappa som leder besökaren på ett tydligt sätt uppåt i byggnaden.

I anslutning till huvudentrén ligger restaurang och uppehållsytor. Härifrån kan du (sen) ta dig dels till aulan som är utformad att klara kraven för Blå scen, dels vidare upp till den centralt placerade administrationen på plan två och det inbjudande öppna mediateket.

Byggnaden är en 7-9 Skola med plats för 650 elever. Skolans elever är uppdelade i sex hemvister där undervisning i huvudämnena sker. Övriga ämnen är grupperade i ett Science Center och ett Estettorg. Hemvisterna är skofria och är tänkta som elevernas trygga zon. Det som utmärker hemvisterna är att de är utformade för att skapa ”merytor” utifrån ett relativt traditionellt lokalprogram. Fler små grupprum, samt två öppna lärmiljöer med olika karaktär, har tillskapats. Byggnaden är också utformad för att främja vuxennärvaro. Arbetsrum för lärare är tex placerade i ett kluster mellan två hemvister och i entrén, vid uppehållsytorna, finns både skolvärd och cafévärd.

​På plan ett finns även en Särskola, som utöver vanliga undervisningsrum, har möjlighet till sinnesupplevelser med bla. spa och rörelse. I angränsning till Särskolan ligger Flexskolan, som är utformad för elever med extra stort behov av avskildhet och få sinnesintryck.

1/1

FAKTA

KONTAKTPERSONER

2021

Kinna

SKANSKA/Marks kommun

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

10 000 m²

Fotograf:

Petra Thedin

Arkitekt SAR/MSA

Emmie Tabrizi Carlsson

Arkitekt SAR/MSA