LYCKESKOLAN

Nya Lyckeskolan har blivit lite av ett landmärke vid entrén till Kinna centrum.
Byggnaden är en modern 7-9 skola som rymmer 600 elever plus särskola.

Skolan är en geometriskt enkel byggnadsvolym klädd i ljusgrått tegel mot vägen och en ockragul betongfasad mot gården. En stor aula klädd i perforerad guldanodiserad aluminiumplåt poängterar huvudentrén och leder elever och besökare in i skolan. Kvällstid är denna fasad bakbelyst och skänker trygghet till platsen.

Bredvid skolbyggnaden ligger Lyckehallen med två fullstora idrottshallar inklusive en läktare med plats för 500 sittande publik.

Skolan är disponerad i tre plan med en centralt placerad huvudtrappa som nod. Kopplade till denna nod ligger restaurang, café och uppehållsytor på entréplan och mediatek, administration och elevhälsa på plan två. I anslutning till huvudentrén ligger aulan som är utformad att klara kraven för Blå Scen.

Genomgående är skolans alla delar utformade med strategiskt placerade vuxenytor för att främja och öka tryggheten hos eleverna.

1/9

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2021

Kinna

13 800 m²

SKANSKA/Marks kommun

Felix Gerlach

KONTAKTPERSONER

Petra Thedin

Arkitekt SAR/MSA

Emmie Tabrizi Carlsson

Arkitekt SAR/MSA