MÖLNDALS STADSHUS

I Mölndals stadshus har Fredblad skapat en Tillsammansyta – En samlad arbetsplats för stadens chefer. På en relativt liten yta samsas olika typer av arbetsplatser och mötesrum, en kreativ zon och en loungeyta.

Vår intention har varit att utgå från Stadshusets arkitektur och stil men att tilläggen skulle göras på ett modernt sätt. Det var av stor vikt för både oss och verksamheten att tilläggen skulle kännas moderna samtidigt som de skulle göras med vördnad mot byggnadens estetik.

Tillsammansytan ska kännas välkomnande och därför står dörren ut mot stadshushallen alltid öppen. För att stänga ute störande ljud från hallen placerades en ny glasdörr innanför den befintliga trädörren. Visuellt känns då ändå ytan öppen och lättillgänglig.

Hela ytan är försedd med ett nytt textilgolv för att binda samman rummen men också för att skapa en bra ljudmiljö i lokalen. Kulörval har gjorts med hänsyn till byggnadens egen färgskala och historik.

"Mycket av det vi gjort inte är tänkt att synas. Känns våra tillägg som att de alltid har funnits där, så har vi lyckats med vårt uppdrag."

Petra Thedin, ansvarig arkitekt

1/3

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2019

Mölndal

160 m²

Mölndals stad

Calle Wärnelöv

KONTAKTPERSONER

Petra Thedin

Arkitekt SAR/MSA