M1 KULTURHUS BJUV

Fredblad har på uppdrag av Bjuvs kommun tagit fram ett förslag på en öppen och samlande mötesplats för människor i olika delar av livet. M1, som är arbetsnamnet för Bjuvs kulturhus, innehåller ett brett utbud av funktioner; bland annat ett öppet inomhustorg, bibliotek, blackbox och mötesrum och platser för flera olika typer av verksamheter. Funktionernas placering i huset bygger på en enkel och tydlig struktur och möjliggör ett flexibelt samnyttjande.

Med en välriktad entré får byggnaden en direkt och självklar koppling mot de redan etablerade skate- och lekparkerna i Bjuv och platsen framför M1 blir ett torg med många möjligheter där allmänheten får ta plats.

Byggnadens formspråk flirtar med den industribyggnad som tidigare låg på tomten och blandar en robust och tålig basstruktur med mer finstilta detaljer och material. Entréfasaden, som kläs med en perforerad plåt, visar vägen till byggnadens båda entréer med en tydligt inbjudande gest.

Kvällstid skiner ett varmt ljus ut genom fasaden och dagtid görs det möjligt för förmiddagssolen att leta sig in och skapa vackra ljusspel i byggnaden.

1/1

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2019

Bjuv

Bjuvs kommun

KONTAKTPERSONER

Per Uhlin

Arkitekt SAR/MSA

Kristina Ladåker

Arkitekt SAR/MSA