SILHUETTER

I Laholm, Hallands äldsta stadskärna, har Fredblad ritat det vinnande förslaget till nya bostäder i kvarteret Laxen. Vårt förslag "Silhuetter" innebär en hög exploatering samtidigt som det är luftigt och tar hänsyn till tomtens öppna grönytor. Ett förslag som gör ett värdigt avtryck i Laholm i många år framöver.

I sluttande terräng mellan Stortorget och Lagans vatten föreslås två byggnader med en allmän grön koppling som knyter ihop centrum med vattnet. En central förutsättning var att bevara siktlinjen från torget ut mot landskapet. Genom att endast föreslå två huskroppar skapas en brett släpp mellan husen som förstärker utblickarna.

Husen är spegelvända i förhållande till varandra och tål att betraktas från alla vinklar. Huskroppen utgörs av en långsmal mittdel med två utskjutande delar i fram- och bakkant. De veckade taken skapar en marin karaktär som passar in vid Lagan.

​Förslagets palett utgörs av skärmtegel i tre nyanser, vilket skapar en sammanhållen arkitektur som samtidigt är varierad och intressant. De stora taken förses med solpaneler.

1/2

FAKTA

KONTAKTPERSONER

2021

Laholm

Laholms Sparbank

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

12 000 m²

Visualisering:

Visulent

Leif Jönsson

Arkitekt SAR/MSA

Gustav Jönsson

Arkitekt MSA