SMARAGDGATAN

Äldreboendet på Smaragdgatan i Tynnered, som är ritat för Stena Fastigheter, inrymmer 96 lägenheter som med sina välplanerade planlösningar gör boendet både funktionellt och trivsamt.

Äldreboendet är placerat mellan spårvagnsspår och befintliga flerbostadshus längs med Smaragdgatan. Fasaden som inspirerats av smaragdens gröna färg och slipningar är bearbetad med stor omsorg gällande detaljering och materialval. Med sin varierade gröna färgsättning kontrasterar äldreboendet de kringliggande betonghusen i området på ett välgörande sätt.

Vägen till byggnaden leder in genom en rymlig entré klädd i trä som bidrar med en varm och välkomnande känsla. En hemlik miljö, funktionalitet, gemenskap och trygghet har varit ledstjärnor för bostäderna som vi har skapat.

Det moderna bostadshuset, som är en utvecklingssatsning av stadsdelen Tynnered i Göteborg, är ett positivt tillskott till befintlig bebyggelse och som med sin utformning och placering tillfört platsen nytt liv och rörelse.

1/5

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2021

Göteborg

7 100 m²

Stena Fastigheter

Kalle Sanner

KONTAKTPERSONER

Petra Thedin

Arkitekt SAR/MSA