STENSJÖNS FÖRSKOLA

Vid Stensjön, i Mölndals kommun har vi ritat en förskola för 100 barn.

Utformningen av byggnaden stödjer förskolans pedagogik, bland annat genom att planlösningen möjliggör indelning i större och mindre grupper beroende på aktivitet och barnens individuella behov.

Förskolan byggs i två våningar och är certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär höga krav på energiförbrukning och isolering, men också på bra dagsljus, begränsad solvärmebelastningen samt på god rumsakustik.

1/6

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2013

Mölndal

1 400 m²

Mölndalsbostäder

Milad Abedi

KONTAKTPERSONER

Per Uhlin

Arkitekt SAR/MSA