top of page

TEGELBRUKET, SCIENCE PARK SKÖVDE

Mariesjö I Skövde är en ny helt unik stadsdel där det pågår en omvandling från småindustri, hantverk och verksamheter till bland annat bostäder, kontor, skolor och service. Tillsammans med Mareld Landskapsarkitektur arbetar Fredblad Arkitekter med utformning av den kvartersstad som ska växa fram och som binder samman centrum med Science Park Skövde och Högskolan i Skövde. Där visionen är att skapa en levande, tät stadsmiljö, med egen identitet och nya mötesplatser.

Vi fick i uppdrag att tillsammans med Skövde Kommun och Kreativa Hus ta fram en detaljplan för Tegelbruket 5, som innehåller kontor och verksamhetslokaler som sätter hållbarheten i fokus.

De klimatpositiva byggnaderna med stomme i trä och med ett exteriört varierat uttryck ger husen en modern identitet som samspelar med områdets attraktiva park och torg.

Med ett fantastiskt läge nära både stadskärnan, högskolan, Boulognerskogen och resecentrum, kommer den nya stadsdelen skapa ett levande område med både bostäder och arbetsplatser med attraktiva utemiljöer som ska stärka den växande staden. Centralt för projektet är det nya kunskapsstråket som knyter ihop högskolan med de innovativa och expansiva företag som ingår i Skövde Science Park.

1/1

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

Pågående

Skövde

10 000 m²

Kreativa Hus Skövde och Skövde stad

Visulent

KONTAKTPERSONER

Per Uhlin

Arkitekt SAR/MSA

Veronica Salo

Byggnadsingenjör

bottom of page