HOTEL TYLÖSAND - THE FRONT HOUSE

Tillbyggnaden av Hotel Tylösand är nu i full gång och vi följer bygget med stor nyfikenhet via byggkamera. Projektet går under namnet The Front House och beräknas stå färdigt till våren 2023.

Förslaget innehåller en tillbyggnad som länkas samman med det befintliga hotellet. Tillbyggnaden inrymmer ca 40 nya hotellrum samt nya ytor på entréplan med konferens och utställningsyta.

Centralt i lösningen är kopplingen mellan den nya huskroppen och den befintliga entrén. Genom lobbyn når man hissarna som tar gästen både till den nya och befintliga hotellbyggnaden. Gestaltningen knyter ihop befintliga byggnadsdelar med den nya tillbyggnaden och bildar tillsammans en renodlad helhet.

Hotel Tylösand har under lång tid genomgått en kontinuerlig utveckling. Fredblad har engagerats sedan 1995 under den tidsepok som Per Gessle och Björn Nordstrand varit hotellets ägare. Bland tidigare projekt återfinns Strandhuset, Solgården och hotellets lobby.

1/2

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2021

Halmstad

3 100 m²

Hotel Tylösand

KONTAKTPERSONER

AnnCharlott Castler

Arkitekt SAR/MSA

Henrik Geijer

Arkitekt MSA