TRÖNNINGE SKOLA

I Trönninge, Varberg har Fredblad Arkitekter ritat en ny F-9 skola med tillhörande idrottsanläggning. Skolan erbjuder plats för 800 elever och består av två plan och en bruksarea på 8000 kvm.

Skolan är utformad som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som är tillgängliga och avgränsningsbara även efter skoltid. Ambitionen är att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö, med en utformning som stödjer den dagliga pedagogiska verksamheten.

Att effektivt kunna nyttja skolans alla lokaler är betydelsefullt för skolans verksamhet. Med varierade storlekar på lokaler, möjligheten att kunna öppna upp mellan rum med hjälp av vikväggar skapar förutsättningar för att undervisning alltid kan ske i lokaler som är väl dimensionerade och utformade för precis rätt antal personer - Den lilla skolan i den stora skolan.

​Skolan är ett passivhus och är klassad som Miljöbyggnad guld. Solpaneler på skolans tak kan observeras med displayer inomhus för att öka medvetandet om energiförbrukning. Alla material är noga utvalda för att stå sig bra sig över tid och kunna åldras väl.

1/11

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2017

Varberg

8 000 m²

Varbergs Fastighets AB

Per Kårehed

KONTAKTPERSONER

Leif Jönsson

Arkitekt SAR/MSA