TUVELYCKAN

Tuvelyckan AB initierade genom ansökan om planbesked detaljplaneläggning av området. Tillsammans med kommunen gjordes en strukturplan för hela området och detaljplan för en första etapp. Exploateringen av första etappen är snart klar. Under 2020 kommer nästa etapp av detaljplan att arbetas fram tillsammans med Båstads kommun. Denna etapp kommer förutom boendemiljöer även att fokusera på kultur och rekreation.

Tuvelyckan växer fram som en stadsdel med hållbarhetspatos i direkt anslutning till en tågstation med obegränsad kommunikation.

Här skapas boende för alla i en dynamisk blandstad av villor, radhus, flerbostadshus, förskola och en välgörande utemiljö med rekreationsmöjligheter.

De som väljer att bo här är likväl unga par som pendlar till arbetsplatser utmed järnvägslinjen, som par med utflugna barn eller de som bor i Stockholm och söker en bekväm semesterlägenhet i Båstad.

Tuvelyckan erbjuder boendemöjligheter för alla. Här finns rekreation på bred front, havet och tennis/paddel på sommaren, cykling el skidåkning på Hallandsåsen. Våren 2020 kommer vi att inviga vår nya lekplats/utegym förlagt i skogsparken med höga ekar invid gångstigen som passerar vackert genom dungen där även förskolan är placerad. Torghuset och Centrumhuset med lokaler i gatuplan erbjuder service och restaurangverksamheter för boende och andra pendlare i området.

Som en av ägarna till Tuvelyckan AB tillsammans med Trollängen och MTA är Fredblad arkitekter väldigt stolta över att ha varit initiativtagare till den nya stadsdelen.

1/5

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2015-2020

Båstad

150 000 m²

Tuvelyckan AB

KONTAKTPERSONER

AnnCharlott Castler

Arkitekt SAR/MSA