top of page

UDDEVALLA BRANDSTATION

På en strategisk plats i Uddevalla har vi utformat en ny brandstation med tillhörande övningshus.

Uddevalla och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän ska få en modern funktionell brandstation som blir ett landmärke på en ny strategisk plats vid Västgötavägen/Exercisvägen som kommer möjliggöra en bra insatstid till alla delar av staden. Den nya stationen byggs för att kunna fungera under många år framöver och följer riktlinjerna för ”Friska brandmän” – ren miljö i byggnationen.

Uppdraget innebär att rita en komplett brandstation med komplementbyggnader för både hel- och deltidsstyrka med administrationsenhet och utbildningslokaler för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Vi ska även att ta fram ett helt unikt övningshus till övningsområdet, som kommunen blir först i landet med att bygga, där brandmännen kan träna på inomhusbränder, soteld, båtbränder, varma och kalla rökövningar, samt träna på räddningsinsatser i brunnar eller andra trånga utrymmen.

Den stora vagnhallen blir svart med karaktäristiskt röda utryckningsportar som ska annonserar brandstationen. I direkt anslutning till stationen byggs även övningshuset i samma mörka kulör.

Projektet drivs som en strategisk partnering tillsammans med Uddevalla kommun, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Serneke.

1/1

FAKTA

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

Pågående

Uddevalla

Uddevalla kommun

Fredblad

KONTAKTPERSONER

AnnCharlott Castler

Arkitekt SAR/MSA

Camilla Tovstedt

Byggnadsingenjör

bottom of page