VÄVEN

Vårt förslag ”Väven” handlar om att knyta ihop Kinnas struktur med en ny stadsdel av kvarter, funktioner och människor.

Tävlingsarrangör: Marks kommun

Team: Fredblad, MARELD, Hökerum Bygg

​Förslaget tar upp befintliga stråk och skapar en ny stadsstruktur som länkas samman med Kinna centrum och dess omgivningar. Centralt i vår vision är kombinationen av den urbana storstadens skala och tempo som varvas med småstadens karaktär och lugn.

På kvartersnivå är visionen ett urbant småstadskvarter med varierad skala och arkitektur och flera gemensamma mötesplatser och funktioner.

Bokaler, gatugarage, stadsradhus och en bostadsgård som är grön på riktigt är bara en del av innehållet. Vi visar även en rad strategier och lösningar för hur sociala och ekologiska aspekter tas omhand och hur de framtida boende uppmuntras till en hållbar och framtidssäkrad livsstil.

Vi ser fram emot att få vara med och utveckla ett av kvarteren tillsammans med Marks kommun!

1/4

FAKTA

KONTAKTPERSONER

År:

Plats:

Omfattning:

Beställare:

Foto/visualisering:

2020

Kinna

7 500 m²

Hökerum Bygg

Visulent

Per Uhlin

Arkitekt SAR/MSA

Gustav Jönsson

Arkitekt MSA