RANDEK

Randek är en pionjär inom automationslösningar för prefabricerad hustillverkning. Företagets produkter efterfrågas globalt och när produktionskapaciteten behövde utökas fick Fredblad uppdraget att utforma den nya anläggningen, med lokaler för ledning, administration, utveckling och produktion.

Randek är en pionjär inom automationslösningar för prefabricerad hustillverkning. Företagets produkter efterfrågas globalt och när produktionskapaciteten behövde utökas fick Fredblad uppdraget att utforma den nya anläggningen, med lokaler för ledning, administration, utveckling och produktion.

Resultatet blev en anläggning som tar avstamp i produktionshallens pragmatiska form. De tre produktionshallarna lyfts fram av den Randek-gula färgen och utgör byggnadens huvudmotiv. Den sista volymen förlängs ut och skapar en kontorsdel i två plan. Här blir skalan mindre och graden av detaljering ökar. Precision i fasadbeklädnad och solavskärmning spelar huvudrollen. Tillsammans bildar de olika delarna en helhet som präglas av samma grafiska tydlighet som företagets övriga visuella kommunikation och blir en självklar identitetsbärare.

1/5

FAKTA

År: 2016

Plats: Falkenberg

Omfattning: 3700 m²

Beställare: Randek AB

Fotograf: Werner Nystrand

KONTAKTPERSONER

Pierre Hagerlund

Arkitekt 

Erik Sjöberg

Byggnadsingenjör

RELATERADE PROJEKT