Vi vill genom högkvalitativ arkitektur skapa mervärde för våra kunder och vara det givna arkitektkontoret för stat, kommun, landsting och privata operatörer inom samhällsfastigheter.

 

Under vår 70-åriga verksamhet har kontoret kontinuerligt haft brandstationer, vårdbyggnader, flygplatser och infrastrukturbyggnader på ritbordet.

SAMHÄLLE

lövängen_fredblad_01.jpg

LÖVÄNGEN

Mölndal

Längs med Gunnebogatan i Mölndal har vi ritat ett LSS-boende för Mölndalsbostäder.

 

Byggnaden innefattar 6 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen samt en personaldel. Alla funktioner samlas i en enkel och återhållsam volym och byggnadens klassiska sadeltak och stående träpanelen flirtar med omgivningens småskaliga bostadsbebyggelse. Färgsättning och val av material har noga valts ut för att skapa en sober och lugn atmosfär.

SMARAGDGATAN

Göteborg

Grön och skimrande som en smaragd står nu längs med Smaragdgatan i Tynnered ett ståtligt äldreboende, som vi har ritat för Stena Fastigheter, med 96 välplanerade bostäder.

Den nya byggnaden ligger mellan spårvagnsspår och befintliga flerbostadshus. Genom sin variationsrika utformning och medvetna placering är det ett välkommet och positivt tillskott till befintlig bebyggelse som tillfört platsen nytt liv och rörelse.

Smaragdgatan Tynnered.JPG