SAMHÄLLSFASTIGHETER

Vi vill genom högkvalitativ arkitektur skapa mervärde för våra kunder och vara den givna arkitekten för stat, kommun, landsting och privata operatörer inom samhällsfastigheter.

 

Fredblad har sedan kontorets begynnelse ritat och projekterat otaliga samhällsfastigheter så som äldreboenden, räddningsstationer, LSS-boenden med mera.

I Falkenberg fanns tidigare en gammal brandstation från 1953 med undermåliga arbetslokaler och en lokalisering i stadskärnan som spelat ut sin roll.

 

Fredblad Arkitekter fick 2004 uppdraget att utforma en helt ny brandstation på en strategiskt placerad tomt vid gamla E6 invid nya järnvägsstationen. 

IMG_0799_edit.jpg
1708-Fredblad-HalmstadCityAirport-Ext_DS

Vinnare av Byggnadsnämndens arkitekturpris i Halmstad 2017.

Flygplatsens nya terminalbyggnad har utformats för att tydliggöra husets funktion på ett annorlunda sätt. Huvudfasaden har formen av ett tvärsnitt genom en flygplansvinge och särskiljer sig därigenom starkt mot den kringliggande bebyggelsen.

 

I början på 2000-talet växte behovet av en samlad lösning för Brandförsvaret, Ambulans och SOS i Halmstad.

 

2003 fick Fredblad uppdraget att projektera en gemensam administrationsbyggnad för dessa tre förvaltningar.

BAS-05 127.jpg
  • Fredblad Facebook
  • Fredblad Instagram
  • Fredblad LinkedIn

© Fredblad 2020       Integritetspolicy