SÄRSKILT BOENDE

Boende med särskild service och särskilt boende för äldre är en typ av projekt som ställer höga krav på utformning, bland annat med avseende på arbetsmiljö, tillgänglighet och trivsel för hyresgästerna.

 

En hemlik miljö, optimal funktionalitet och yteffektivitet är viktiga ledord i den här typen av uppdrag. Fredblad har lång och bred erfarenhet av dessa uppdrag och därmed kompetens och förståelse för brukarnas varierande behov som kräver stor omtanke och respekt.

lövängen_fredblad_01.jpg

LÖVÄNGEN

Mölndal

Längs med Gunnebogatan i Mölndal har vi ritat ett LSS-boende för Mölndalsbostäder.

 

Byggnaden innefattar 6 st lägenheter, gemensamhetsutrymmen samt en personaldel. Alla funktioner samlas i en enkel och återhållsam volym och byggnadens klassiska sadeltak och stående träpanelen flirtar med omgivningens småskaliga bostadsbebyggelse. Färgsättning och val av material har noga valts ut för att skapa en sober och lugn atmosfär.

SMARAGDGATAN

Göteborg

På uppdrag av Stena Fastigheter ritar Fredblad nytt äldreboende på Smaragdgatan. Projektet är en utvecklingssatsning av stadsdelen Tynnered i Göteborg. 

Grön och skimrande som en smaragd ska denna byggnad ligga mellan spårvagnsspår och befintliga flerbostadshus längs med Smaragdgatan. Genom sin utformning och placering så hoppas vi tillföra platsen mer liv och rörelse som ett positivt tillskott till befintlig bebyggelse.

Fredblad.Smaragdgatan.jpg
Fredblad_FÃ¥gelsten_7.jpg

FÅGELSTEN

Mölndal

Bostadsområdet Fågelsten i Lindome är ett vackert och naturnära område, och här har vi ritat ett LSS-boende för Mölndalsbostäder.

 

Byggnaden innefattar 6st lägenheter, gemensamhetsutrymmen samt en personaldel. Alla funktioner samlas i en enkel och återhållsam volym och byggnadens klassiska material och färgsättning anknyter till omgivningen kulturlandskap och dess lantliga bebyggelse.