SMARAGDGATAN

På uppdrag av Stena Fastigheter ritar Fredblad nytt äldreboende på Smaragdgatan. Projektet är en utvecklingssatsning av stadsdelen Tynnered i Göteborg. 

Grön och skimrande som en smaragd ska denna byggnad ligga mellan spårvagnsspår och befintliga flerbostadshus längs med Smaragdgatan. Genom sin utformning och placering så hoppas vi tillföra platsen mer liv och rörelse som ett positivt tillskott till befintlig bebyggelse.

Byggstart var sommaren 2019 och äldreboendet beräknas stå klart till stadens 400-års-jubileum 2021. 

1/1

FAKTA

År: 2021

Plats: Göteborg

Omfattning: 

Beställare: Stena Fastigheter

Illustration: Tomorrow

KONTAKTPERSONER

Petra Thedin 

Arkitekt SAR/MSA

RELATERADE PROJEKT

Krukmakaren
Kronolund
Grangläntan
Show More
  • Fredblad Facebook
  • Fredblad Instagram
  • Fredblad LinkedIn

© Fredblad 2020       Integritetspolicy