STENSJÖNS FÖRSKOLA

Vid Stensjön, i Mölndals kommun har vi ritat en förskola för 100 barn.

 

Utformningen av byggnaden stödjer förskolans pedagogik, bland annat genom att planlösningen möjliggör indelning i större och mindre grupper beroende på aktivitet och barnens individuella behov.

Förskolan byggs i två våningar och är certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär höga krav på energiförbrukning och isolering, men också på bra dagsljus, begränsad solvärmebelastningen samt på god rumsakustik.

1/5

FAKTA

År: 2013

Plats: Mölndal

Omfattning: 1400m²

Beställare: Mölndalsbostäder

Fotograf: Milad Abedi

KONTAKTPERSON

Per Uhlin

Arkitekt 

RELATERADE PROJEKT

Västerbergsskolan & Bifrost Förskola
Trönninge Skola
Katrinebergsskolan
Show More
  • Fredblad Facebook
  • Fredblad Instagram
  • Fredblad LinkedIn

© Fredblad 2020       Integritetspolicy