TÄVLINGAR

Vi tävlar gärna – i markanvisningstävlingar, parallella uppdrag, inbjudna eller öppna tävlingar – och vi vinner oftast. Kontorets samlade erfarenhet av genomförda projekt gör att vi snabbt får fram koncept och idéer som håller hela vägen till färdig byggnad. Att tävla är utmanade och lärorikt. Processen i sig är ett utvecklingsarbete, som leder till högre kvalitet i alla våra uppdrag.

HOTEL TYLÖSAND

Tylösand

Fredblad tog fram det vinnande förslag när Hotel Tylösand utlyste en tävling om att rita en tillbyggnad på det ikoniska hotellet.

 

Förslaget innehåller en tillbyggnad som länkas samman med det befintliga hotellet. Tillbyggnaden inrymmer ca 40 nya hotellrum samt nya ytor på entréplan med konferens och utställningsyta. Centralt i lösningen är kopplingen mellan den nya huskroppen och den befintliga entrén. Genom lobbyn når man hissarna som tar gästen både till den nya och befintliga hotellbyggnaden. Gestaltningen knyter ihop befintliga byggnadsdelar med den nya tillbyggnaden och bildar tillsammans en renodlad helhet.

VÄSTERPORT

Varberg

Den 27 augusti fattade Varbergs kommunstyrelse beslut om vilka byggaktörer som ska erbjudas att få bygga i Varbergs nya stadsdel Västerport, etapp 1. Fredblad arkitekter är tillsammans med Riksbyggen en av vinnarna med förslaget ’’Rum för hela livet’’, ett kvarter som är beläget i den nya stadsdelens framkant.

Förslaget innehåller 45 yteffektiva lägenheter som är optimerade utifrån det vardagliga livet.

IDROTTSVÄGEN
KRONOLUND
HOTELL VÄSTERPORT
LANDVETTER KULTURHUS
Show More
  • Fredblad Facebook
  • Fredblad Instagram
  • Fredblad LinkedIn

© Fredblad 2020       Integritetspolicy