TÄVLINGAR

Vi tävlar gärna – i markanvisningar, parallella uppdrag, inbjudna och öppna tävlingar – många gånger med lyckat resultat. Kontorets samlade erfarenhet av genomförda projekt gör att vi snabbt får fram koncept och idéer som håller hela vägen till färdig byggnad. Att tävla är utmanande och lärorikt. Processen i sig är ett utvecklingsarbete, som leder till högre kvalitet i alla våra uppdrag.

Visulent.FredbladArkitekter.Sörse.Gårdsvy.jpg

BYALAGEN

Varberg

”Här vill jag bo!”. Det är visionen för ett tävlingsförslag i Södra Sörse i Varberg, som tillsammans med utveckling av det ursprungliga beståndet blir en sista pusselbit i att ge hela området en ny karaktär.

I inbjudan lyftes särskilt önskemål om att skapa mobilitets-pooler, aktiviteter och mötesplatser som bidrar till umgänge i alla åldrar. För att skapa ett projekt som både sticker ut, smälter in och knyter ihop de nya kvarteren med befintlig bebyggelse har vi arbetat med tre arkitektoniska uttryck.

STAMMAR

Huskvarna

Det är med naturen och skogen som inspiration som förslaget ”Stammar” har tagit form. Genom nya flerbostadshus helt byggda i trä visar förslaget på ett luftigt och genomtänkt kvarter med välplanerade lägenheter, gröna och aktiva gårdsrum och stilrena träfasader i skogens färgpalett.


I par om två bildar husen tre gårdsrum med mötesplatser och aktiviteter. Här samsas mindre hus innehållande lägenhetsförråd och cykelparkering med orangerier, grillplats och boulebana. 

Visulent.Fredblads.Derome.Stammar.vy2.jpg