TÄVLINGAR

Vi tävlar gärna – i markanvisningar, parallella uppdrag, inbjudna och öppna tävlingar – många gånger med lyckat resultat. Kontorets samlade erfarenhet av genomförda projekt gör att vi snabbt får fram koncept och idéer som håller hela vägen till färdig byggnad. Att tävla är utmanande och lärorikt. Processen i sig är ett utvecklingsarbete, som leder till högre kvalitet i alla våra uppdrag.

HOTEL TYLÖSAND

Tylösand

Fredblad tog fram det vinnande förslag när Hotel Tylösand utlyste en tävling om att rita en tillbyggnad på det ikoniska hotellet.

 

Förslaget innehåller en tillbyggnad som länkas samman med det befintliga hotellet. Tillbyggnaden inrymmer ca 40 nya hotellrum samt nya ytor på entréplan med konferens och utställningsyta. Centralt i lösningen är kopplingen mellan den nya huskroppen och den befintliga entrén. Genom lobbyn når man hissarna som tar gästen både till den nya och befintliga hotellbyggnaden. Gestaltningen knyter ihop befintliga byggnadsdelar med den nya tillbyggnaden och bildar tillsammans en renodlad helhet.

SILHUETTER

Laholm

Vintern 2020 bjöd Laholms Sparbank in tre kontor att lämna förslag till nya bostäder vid Lagan i centrala Laholm. Vårt förslag "Silhuetter" med två huskroppar i olika nyanser av skärmtegel utsågs till vinnare.

Förslaget innehåller ett 80-tal lägenheter och ett underjordiskt garage i två plan. Mellan husen skapas en grön klättrande passage som tillgängliggör en tidigare svåranvänd yta samtidigt som centrum kopplas ihop med vattnet.

Fredblad.Laholm.Exteriör.210225.jpg