TÄVLINGAR

Vi tävlar gärna – i markanvisningar, parallella uppdrag, inbjudna och öppna tävlingar – många gånger med lyckat resultat. Kontorets samlade erfarenhet av genomförda projekt gör att vi snabbt får fram koncept och idéer som håller hela vägen till färdig byggnad. Att tävla är utmanande och lärorikt. Processen i sig är ett utvecklingsarbete, som leder till högre kvalitet i alla våra uppdrag.

Front House - 1

THE FRONT HOUSE

Tylösand

Fredblad tog fram det vinnande förslaget när Hotel Tylösand utlyste en tävling om att rita en tillbyggnad på det ikoniska hotellet.

 

Förslaget innehåller en tillbyggnad som länkas samman med det befintliga hotellet. Tillbyggnaden inrymmer ca 40 nya hotellrum samt nya ytor på entréplan med konferens och utställningsyta. Centralt i lösningen är kopplingen mellan den nya huskroppen och den befintliga entrén. Genom lobbyn når man hissarna som tar gästen både till den nya och befintliga hotellbyggnaden. Gestaltningen knyter ihop befintliga byggnadsdelar med den nya tillbyggnaden och bildar tillsammans en renodlad helhet.

STAMMAR

Huskvarna

Det är med naturen och skogen som inspiration som förslaget ”Stammar” har tagit form. Genom nya flerbostadshus helt byggda i trä visar förslaget på ett luftigt och genomtänkt kvarter med välplanerade lägenheter, gröna och aktiva gårdsrum och stilrena träfasader i skogens färgpalett.


I par om två bildar husen tre gårdsrum med mötesplatser och aktiviteter. Här samsas mindre hus innehållande lägenhetsförråd och cykelparkering med orangerier, grillplats och boulebana. 

Visulent.Fredblads.Derome.Stammar.vy2.jpg