THE BULLS PUB

Fredblad Arkitekter har designat en glasveranda som formmässigt hyllar och inordnar sig i den gamla brandstationens kontext.

 

Vår uppgift var att skapa en  kompletterande restaurangyta som går att använda året om. Vår ambition var att skapa en attraktiv glasveranda och bilda ett tillägg av kvartersstukturen som breder ut sig på torgytan. Vi ville fånga möjligheten att göra Lilla Torg till en levande del av Halmstad i symbios med Biografen Röda Kvarn som ligger alldeles intill.

Utmaningen låg i att skapa ett en smäcker konstruktion med isolerade metallpartier. Valet av den antracitgrå plåten blev ett resultat av vår önskan om att alla plåtar, partier, tak och anslutningar skulle vara i samma kulör -  och bilda en monokrom gestaltning.

Tanken var först att välja en mörkare kulör, men då var det inte möjligt att ha lika kulör i alla delar. Detta gjorde att vi tillsammans med stadsarkitekten valde en antracitgrå plåt.

 

Byggnaden stod klar 2016 och bidrar numer med sin existens till att levandegörande av lilla torg året runt. Verandan har skapat ca 40 nya permanenta serveringsplatser som är tillgängliga året runt.

1/2

FAKTA

År: 2017

Plats: Halmstad

Beställare: SF Bio Stockholm

Fotograf: Werner Nystrand

KONTAKTPERSONER

AnnCharlott Castler

Arkitekt SAR/MSA

Erik Sjöberg

Byggnadsingenjör