UTBILDNING 

Ett av Fredblads främsta marknadsområden är utbildning. Vi ritar lärmiljöer som stödjer modern pedagogik. Vi är experter på att skriva verksamhetsprogram, göra behovsanalyser och upprätta lokalprogram.

Det behöver byggas många nya skolor de närmaste åren. Vi har kompetensen som krävs för att utforma och bygga smarta och hållbara skolmiljöer, med ett mångfacetterat lokalutbud.
 
Att rita skolor är bland det roligaste vi vet. Då kan vi förena samhällsengagemang och kreativitet för att verkligen göra skillnad!

Katrinebergsskolan som tidigare har varit en högstadieskola ska nu bli en skola för F-6. Den befintliga skolan totalrenoveras samtidigt som den byggs till.

Utformningen av den nya skolan kommer möjliggöra en modern pedagogik med ändamålsenliga lokaler. Skolan får ett nytt tillagningskök och en ny matsal. Även en ny musiksal, nya kontor för administration och ett nytt personalrum innefattas i tillbyggnaden

Kattegattgymnasiet är en nybyggnation som ersätter tidigare skollokaler från 60-,70- och 80-talet. Skolan byggs i två etapper varav den första står färdig för inflyttning under hösten 2020 och den andra etappen förväntas klar hösten 2021.

Byggnadens bruttoarea är 19 500m2 och har en yteffektiv planlösning i två plan med två centrala atriumgårdar i norr och söder.

KATRINEBERGSSKOLAN
KATTEGATTGYMNASIET
SKYTTESKOLAN
LYCKESKOLAN
TRÖNNINGE SKOLA
HÖGSKOLAN I HALMSTAD - HUS S
VÄSTERBERGSSKOLAN & BIFROST FÖRSKOLA
STENSJÖNS FÖRSKOLA
Show More
KÄRLEKENS SKOLA
LINEHEDS FÖRSKOLA
Show More
  • Fredblad Facebook
  • Fredblad Instagram
  • Fredblad LinkedIn

© Fredblad 2020       Integritetspolicy