nästa projekt

föregående projekt

Kattegattgymnasiet

Under hösten 2017 påbörjades nybyggnationen av Kattegattgymnasiet. De äldsta delarna av Kattegattgymnasiet, från 1960- och 1970-talet, har rivits för att ge plats åt nya moderna och betydligt mer yteffektiva lokaler till skolan. Huvuddel ett blir ungefär 8 500 kvadratmeter och innehåller skolans nya huvudentré som riktar sig mot stadens centrum samt nya lokaler för bibliotek, kafé, aula, hörsal, gemensamma uppehållsytor och administration med mera.

År: 2017
Uppdragsgivare: Halmstads kommun
Omfattning: 8500m²
Ort: Halmstad

Kontaktpersoner


info@fredblad.se