top of page

Visselblåsning

Vi strävar efter ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. Vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Vad kan rapporteras?

Visselblåsarfunktionen kan användas för att rapportera/slå larm om oegentligheter och missförhållanden som allvarligt kan påverka företaget eller en människas liv eller hälsa, och som inte är i linje med vårt företags värderingar och etiska principer. 

Det kan till exempel vara:

  • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning

  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen

  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön

  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Så här hanteras din rapport

För att trygga din anonymitet hanteras visselblåsarfunktionen av en extern part, Hailey HR. När din rapport är skickad hanteras den omgående och ett meddelande kommer att mottagas av hanterare på Fredblad.

 

Avsändaren är alltid anonym, namn och mailadress krypteras. 

Om du väljer att lämna personuppgifter om dig själv eller andra i ett visselblåsarärende behandlar Fredblad arkitekter dessa personuppgifter.

Så gör du en anmälan

Visselblåsarfunktionen hanteras av Hailey HR, som är en oberoende extern partner.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla rapporter ska lämnas i god tro. Ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Beskriv ditt ärende noga med all fakta i ärendet (inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga) så att vi får underlag för att gå vidare med en utredning. Bifoga all eventuell dokumentation som kan ha relevans.

Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i formuläret. Du behöver aldrig uppge din identitet. 

Vi svarar inom 4 veckor och ber dig att logga in i ärendet regelbundet för att läsa eventuella följdfrågor eller svar från oss.

bottom of page