top of page

Kompetens

Vi har en gedigen bredd i kompetens hos oss och en kapacitet inom olika typer av projekt och en kapacitet att ta sig an stora uppdrag i alla dess skeden.

Stadsgården i Halmstads gröna innergård

Process i tidiga skeden

Vi hjälper våra kunder att formulera och förtydliga sina önskemål och behov i tidiga skeden. Vi har en flexibel och beprövad verktygslåda som hjälper oss att tillsammans med våra kunder hitta rätt i projekten redan från start. Vi har här möjligheten att verkligen kunna ifrågasätta och utmana.

Bland annat gör vi verksamhetsplaner och workshops med beställare där vi tillsammans vänder och vrider på idéer och tankar. Vi arbetar framgångsrikt med workshops som arbetsmetod i flera av våra projekt. Oftast genomför vi dem vid uppstart av ett projekt. Allt för att vi i slutändan ska komma fram till en bästa möjliga slutprodukt - som alla är nöjda med!

Det handlar om att göra rätt saker tillsammans, sitta på samma sida bordet, ta vara på allas kunskaper genom hela projektet, skapa ett öppet, ärligt och kreativt samarbetsklimat med öppen redovisning av ekonomi, med ett gemensamt mål: att skapa den bästa byggnaden med den bästa ekonomin.

Partnering

Partnering är en samverkansform som blir alltmer populär för genomförande av framförallt komplexa projekt. Formen är både effektiv och skapar god kvalitet, inte minst kopplat till digitalisering. Analyser och kalkylkoppling i projektets inledande skeden, integreras tillsammans med analyser av energiprestanda, systemval och dagsljus, som en naturlig del i projektets tidigaste faser. 

 

Att partnering förekommer allt mer i samband med projektering av utbildningslokaler, beror kanske mycket på att kommunerna står inför stora investeringar de närmaste åren, mycket vad gäller just skolor och förskolor. Det är ett nytt, modernt sätt att projektera, upphandla och genomföra större och komplexa projekt. Här finns plats och möjlighet till att ta tillvara på kompetenser och erfarenheter, för att sedan utveckla dessa och ta med till nästa projekt.

 

Vi har genomfört ett tiotal projekt med partnering och är ledande i landet, vilket vi hoppas och tror gör oss till en attraktiv samarbetspart i den typen av projekt. 

Två personer väljer material

Utvalda projekt i partnering

Samtliga av våra skolprojekt de senaste åren är BIM-projekt och är för oss ett naturligt arbetssätt.

BIM

Vi har lång erfarenhet av Building Information Modelling (BIM) och projekterar samtliga projekt i 3D med programvaran ArchiCad som är fullt kompatibel med OpenBIM som stödjer ett transparent, öppet arbetsflöde, vilket ger projektdeltagarna möjlighet att delta oavsett vilka programvaruverktyg de använder.

BIM är en naturlig del av vår verksamhet. Med hjälp av den kan vi både höja kvaliteten och minska kostnaderna. Därför är det essentiellt att använda sig av BIM. Detta innebär att arbeta med ett obrutet informationsflöde genom hela byggprocessen. Ett flöde där rätt personer får rätt information vid rätt tillfälle.

Virtual Reality

Att använda nya angreppssätt som Virtual Reality är ett utmärkt alternativ när en bild inte är tillräcklig för att uppleva en byggnad och dess interiör. Vi skapar VR-miljöer så att du kan se vad du får tidigt i skapandeprocessen och därmed en avsevärt mer fysisk känsla av hur det kommer att se ut när projektet är färdigbyggt.

bottom of page