SPETSKOMPETENS

I en föränderlig värld är det viktigt att vi kan erbjuda det som efterfrågas, och att vara duktiga på det.

En av våra styrkor som en lokal aktör är vår breda kompetens. Genom att jobba med olika typer av projekt inom olika områden så breddar vi vår kompetens samtidigt som vi spetsar den.

Läs om några av våra spetskompetenser nedan!

PROCESS

I TIDIGA SKEDEN

Vi hjälper våra kunder att formulera och förtydliga sina önskemål och behov i tidiga skeden.  

Vi har en flexibel och beprövad verktygslåda som hjälper oss att tillsammans med våra kunder hitta rätt i projekten redan från start. Vi har här möjligheten att verkligen kunna ifrågasätta och utmana.

Bland annat gör vi verksamhetsplaner och workshops med beställare där vi tillsammans vänder och vrider på idéer och tankar. Allt för att vi i slutändan ska komma fram till en bästa möjliga slutprodukt - som alla är nöjda med!

PARTNERING

Partnering är en samverkansform som blir alltmer populär för genomförande av framförallt komplexa projekt. Formen är både effektiv och skapar god kvalitet, inte minst kopplat till digitalisering. Analyser och kalkylkoppling i projektets inledande skeden, integreras tillsammans med analyser av energiprestanda, systemval och dagsljus, som en naturlig del i projektets tidigaste faser. 

Att partnering förekommer allt mer i samband med projektering av utbildningslokaler, beror kanske mycket på att kommunerna står inför stora investeringar de närmaste åren, mycket vad gäller just skolor och förskolor. Det är ett nytt, modernt sätt att projektera, upphandla och genomföra större och komplexa projekt. Här finns plats och möjlighet till att ta tillvara på kompetenser och erfarenheter, för att sedan utveckla dessa och ta med till nästa projekt.

Vi har genomfört ett flertal lyckade projekt med partnering vilket vi hoppas och tror gör oss till en attraktiv samarbetspart i den typen av projekt. Exempel på projekt Fredblad gjort i partnering är Trönningeskolan i Varberg, Kattegattgymnasiet i Halmstad, Lyckeskolan i Kinna och Skytteskolan i Göteborg.

’'Det handlar om att göra rätt saker tillsammans, sitta på samma sida bordet, ta vara på allas kunskaper genom hela projektet, skapa ett öppet, ärligt och kreativt samarbetsklimat med öppen redovisning av ekonomi, med ett gemensamt mål: att skapa den bästa byggnaden med den bästa ekonomin.’’

Leif Jönsson, arkitekt och skolexpert 

BIM

Ett av de fortsatt viktigaste utvecklingsområdena

inom fastighetssektorn som vi kan se idag är digitaliseringen.

 

Med hjälp av den kan vi både höja kvaliteten och minska kostnaderna. Därför är det essentiellt att använda sig av BIM. Detta innebär att arbeta med ett obrutet informationsflöde genom hela byggprocessen. Ett flöde där rätt personer får rätt information vid rätt tillfälle.

 

Fredblad arkitekter har lång erfarenhet av BIM och projekterar samtliga projekt i 3D med programvaran ArchiCad som är fullt kompatibel med OpenBIM som stödjer ett transparent, öppet arbetsflöde, vilket ger projektdeltagarna möjlighet att delta oavsett vilka programvaruverktyg de använder.