top of page

Skrea Gårdar

Söder om Falkenberg, endast en 20 minuters cykeltur från stadskärnan, mitt bland äng- och skogsmarker med närhet till havet byggs Skrea Gårdar. På uppdrag av Derome har vi ritat 24 nya bostadsrätter samt tre mindre gårdsbyggnader där alla hus kläs i träpanel.

År: Pågående
Plats: Falkenberg
Beställare: Derome Bostad
Visualisering: Liljewall visual
Hållbarhet: Träfasad, sedum, solceller

Småskalig bebyggelse i grönskande omgivningar

De två bostadshusen är i tre våningar och får ett traditionellt sadeltak som delvis kläs med solpaneler. Träfasaden och balkongräckena är i värmebehandlad furu där träets naturliga ådring framhävs. När furupanelen utsätts för skiftande väder kommer den med tiden få en naturligt grå ton. De indragna balkongerna och terrasserna omges av en panel med en varmare kulör där både vägg och tak kläs in. Gårdshusen kläs i en gröndämpad träpanel och tak som täcks med sedum.

Området karakteriseras av småskalig bebyggelse med träfasad, svängda gaturum och grönskande omgivningar. Bostadshusen snedställs mot gatan och skapar utemiljöer av olika karaktär. I den gemensamma trädgården skapas två uteplatser med plats för odling, lek och gemenskap.

Området karakteriseras av småskalig bebyggelse med träfasad, svängda gaturum och grönskande omgivningar.

Interiört får samtliga lägenheter ljus från minst två håll och tillgång till balkong eller uteplats i bra sollägen. Lägenheterna har rena indelningar i plan vilket skapar rymliga och öppna gemensamhetsytor, bra förvaring och tydliga siktlinjer.

En låg energiklass, integrerade solceller på taken tillsammans med sedumtak bidrar till en hållbar livsstil för de boende. Bostäderna står redo för inflytt under 2023.

Kontakt

Emmie Tabrizi Carlsson
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page