top of page
kontoret alla.jpg

Vi är det personliga och familjära kontoret som finns där våra kunder behöver oss. 

Vi är engagerade samhällsbyggare.

Fredblad grundades 1951 i Halmstad av arkitekten Gösta Fredblad. Vi är idag ett av Västkustens ledande arkitektkontor med 45 arkitekter och ingenjörer i Halmstad, Göteborg och Varberg.

Med en beständig verksamhet sedan 1951 är Fredblad ett av landets äldsta arkitektkontor. Vi är väl insatta och kan hela kedjan i byggprocessen, både den stora och lilla. Det innebär en trygghet och en flexibilitet som vi är stolta över att kunna erbjuda.

Vi tror på att gräva där vi står, därför verkar vi till största del lokalt. Våra kunder och uppdrag finns huvudsakligen i västra Sverige, från Malmö i söder till Göteborg i norr. Bland våra kunder finns kommuner, landsting, entreprenörer, fastighetsägare, högskolor och universitet.

Våra tre kontor drivs idag av sex delägare – Petra Thedin, Leif Jönsson, August Orrling, Per Uhlin, Erik Sjöberg och AnnCharlott Castler.

– Vår vision är att Fredblad har en plats i samhället som privatägt arkitektföretag med högt kvalitetssignum. Vi vill fortsätta vår strategi för en lyckosam generationsväxling där kontoret leds av personer som arbetar här.

Leif Jönsson, VD

Forest Lake

Medvetenheten kring hur vi som arkitekter påverkar vår miljö och vårt klimat är ständigt närvarande och vi vill i vår verksamhet ta ansvar och verka för en hållbar utveckling av vårt samhälle. Tillsammans kan vi driva på utvecklingen mot en hållbar framtid.

Harlandatjarnskolan-web-3.jpg

Vi erbjuder klimatvänliga och kostnadseffektiva lösningar och hjälper dig att lyckas med det helt nödvändiga omställningsarbetet.

Vi vill vara det självklara valet för kunden som vill ha något utöver det vanliga. Vi vill överträffa våra kunders högt ställda förväntningar genom att skapa byggnader och miljöer med arkitektonisk verkshöjd.

I en föränderlig värld är det viktigt att kunna erbjuda det som efterfrågas, och att vara duktiga på det. En av våra styrkor som en lokal aktör är vår breda kompetens.​ Genom att arbeta med olika typer av projekt inom olika områden så breddar vi vår kompetens samtidigt som vi spetsar den. 

rosenapeln.jpg

Vi har en flexibel och beprövad verktygslåda som hjälper oss att tillsammans med våra kunder hitta rätt i projekten redan från start.

Vald (4) web.jpg

Vi tror att nyckeln till god arkitektur är ett lagarbete som genomsyras av glädje och lyhördhet, där var och en får utvecklas efter sina egna förmågor.

20220520_132609.jpg

Att trivas på jobbet och ha kul tillsammans med kollegorna även utanför arbetstid är en självklarhet. Därför ordnar vi sociala aktiviteter som AW, sommar- och julfester eller andra trevliga aktiviteter. Vi avsätter även tid för kunskapshöjande och inspirerande aktiviteter, som kortare studiebesök eller längre gemensamma studieresor.

Scenic Bike Ride

Vi engagerar oss

​Att arbeta med CSR innebär för oss att aktivt bidra till en hållbar utveckling genom att förstå och ta ansvar för vår påverkan på samhälle, miljö och människa.

Att ta ansvar är för oss en självklarhet och det gör vi genom en rad olika insatser och projekt. Förutom att se till att vi själva alltid håller en hög kvalité och integrerar sociala samt miljömässiga aspekter i vår verksamhet stödjer vi ett flertal lokala och nationella organisationers arbete. Gemensam nämnare för majoriteten av våra samhällsengagemang är barn och ungdomar – vår framtid. 

bottom of page