KONTORET

Vi är det personliga och familjära kontoret som finns där våra kunder behöver oss. Fredblad är idag ett av Västkustens ledande arkitektkontor med 45 arkitekter och ingenjörer i Halmstad, Göteborg och Varberg. Vi tror på att gräva där vi står, därför verkar vi till största del lokalt.

 

Med en beständig verksamhet sedan 1951 är vi väl insatta och kan hela kedjan i byggprocessen, både den stora och lilla. Det innebär en trygghet och en flexibilitet som vi är stolta över att kunna erbjuda.

''Vi vill vara det självklara valet för kunden som vill ha något utöver det vanliga. Vi vill överträffa våra kunders högt ställda förväntningar genom att skapa byggnader och miljöer med arkitektonisk verkshöjd.''

Fredblad grundades 1951 i Halmstad av arkitekten Gösta Fredblad. Med en beständig verksamhet sedan dess är Fredblad ett av landets äldsta arkitektkontor. Våra tre kontor i Halmstad, Göteborg och Varberg drivs idag av sex delägare – Petra Thedin, Leif Jönsson, August Orrling, Per Uhlin, Erik Sjöberg och AnnCharlott Castler.

– Vår vision är att Fredblad har en plats i samhället som privatägt arkitektföretag med högt kvalitetssignum.

Vi vill fortsätta vår strategi för en lyckosam generationsväxling där kontoret leds av personer

som arbetar här.

 

 Leif Jönsson, VD.⠀

I en föränderlig värld är det viktigt att kunna erbjuda det som efterfrågas, och att vara duktiga på det. En av våra styrkor som en lokal aktör är vår breda kompetens.

Genom att arbeta med olika typer av projekt inom olika områden så breddar vi vår kompetens samtidigt som vi spetsar den. Därför hittar du allt från skolor och  brandstationer till villor på våra ritbord.

Medvetenheten kring hur vi påverkar vår miljö och vårt klimat är ständigt närvarande och vi vill i vår verksamhet ta ansvar och verka för en hållbar utveckling av vårt samhälle.

 

Vårt miljöarbete innefattar bland annat granskning av material och ämnen samtidigt som vi försöker minska byggnadernas energianvändning. Vi strävar också alltid efter att inspirera våra kunder till att göra miljömedvetna och hållbara val.

CSR

Att arbeta med CSR innebär för oss att aktivt bidra till en hållbar utveckling genom att förstå och ta ansvar för vår påverkan på samhälle, miljö och människa.

Att ta ansvar är för oss en självklarhet och det gör vi genom en rad av olika insatser och projekt. Förutom att se till att vi själva alltid håller en hög kvalité och integrerar sociala samt miljömässiga aspekter i vår verksamhet så stödjer vi ett flertal lokala och nationella organisationers arbete. Gemensam nämnare för majoriteten av våra samhällsengagemang är barn och ungdomar – vår framtid.