top of page

Kv. Valdemar Atterdag

Vinnare av Hallands Arkitekturpris 2023 som delas ut av Sveriges Arkitekter Halland. Utdrag ur juryns motivering: ”Årets arkitekturpris går till detta lågmälda förtätningsprojekt vars nya bostäder bidrar till en hållbar utveckling. Projektet visar också på en djup respekt för de historiska värdena samtidigt som nya värden adderas. De indragna våningarna samt detaljering och materialval gör att påbyggnaden upplevs respektfull och med ett fint förhållningssätt både till den befintliga byggnaden och den omgivande staden, utan att en påtaglig skalförskjutning sker."

År: 2022
Plats: Halmstad
Omfattning: 1300 m²
Beställare: Berlings fastigheter
Foto: Per Kårehed

Med utsikt över takåsarna vilar 23 lägenheter klara ovanpå en kulturhistoriskt värdefull tegelbyggnad mitt i centrala Halmstad. För att möta efterfrågan på nya bostäder i Halmstads stadskärna fick vi i uppdrag av Berlings fastigheter att rita en påbyggnad av kvarter Valdemar Atterdag bestående av två indragna våningar byggda av trä. Valet av att bygga i trä har inneburit många fördelar. Träets fördelar är inte bara ett lågt klimatavtryck utan också konstruktionens lägre egenvikt, samtidigt som en påbyggnad i trä även är ett bra sätt att förtäta i befintlig bebyggelse.

Den arkitektoniska gestaltningen harmonierar med det befintliga huset och har utförts med hög kvalitet gällande materialval och detaljering. Genom att bygga modernt och bryta tydligt mot det gamla uttrycket blir det lätt att förstå de olika tidernas tillägg. Den varma kopparplåten rotar kvarteret bland de röda tegelstenarna i den befintliga byggnaden som den vilar på.

Med ett nytt lågmält och kontrasterande uttryck på den tillbyggda delen, som i sig är sammanhängande och indragen från befintlig byggnads fasadliv, kan den ursprungliga byggnadsvolymen fortsatt tydligt utläsas i stadsmiljön samtidigt som det skapar en spännande byggnadsgestaltning.

Nybygget som är i två våningar inrymmer totalt 23 hyreslägenheter, där sex av dem är ettor, tre stycken är treor och resten är tvåor. Lägenheterna är välplanerade med stora glaspartier som släpper in ljuset och alla bostäderna har fransk balkong eller egen terrass som får hemmen att kännas extra ombonade. Hemmen nås via en loftgång som löper på insidan av huset.

En rik materialdialog knyter ihop gammalt och nytt - med sin moderna karaktär skiljer sig påbyggnaden markant från det befintliga huset som det vilar på.

Kontakt

AnnCharlott Castler
Arkitekt SAR/MSA

Oscar Attesson
Arkitekt

bottom of page