top of page

Hållbarhet

Miljö och hållbarhet genomsyrar allt vi gör, från vårt dagliga arbete på kontoret till hur vi bedriver våra projekt. 

 

Medvetenheten kring hur vi som arkitekter påverkar vår miljö och vårt klimat är ständigt närvarande och vi vill i vår verksamhet ta ansvar och verka för en hållbar utveckling av vårt samhälle. När vi ser tillbaka är det tydligt att vi sedan starten skapat arkitektur som främjar långsiktigt välbefinnande och drivit utvecklingen inom miljö.

Rosenapeln_DSF9458_web.JPG

Vi certifierar oss för en hållbar utveckling

Fredblad arkitekter arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder kopplat till såväl hållbarhet och miljö som till kvalité i våra leveranser och åtaganden mot beställare. Vi är certifierade enligt Svensk Miljöbas och Svensk kvalitetsbas, där vi genomgår regelbundna revisioner av vårt ständigt pågående miljö- och kvalitetsarbete.

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitetsdiplom - Miljöledningssystem

Kvalitetsdiplom - Kvalitetsledningssystem

Stadsgården i Halmstad
Fredblads hållbarhetsrapport

Vår ambition är att ligga i framkant och ständigt utveckla och förnya oss själva och vår verksamhet. Vägen är sällan spikrak men varje år höjer vi ambitionsnivån för vårt miljöarbete och driver utvecklingen framåt genom att utmana både oss själva och våra kunder.

Tillsammans kan vi driva på utvecklingen mot en hållbar framtid  

Vi står alla inför samma utmaningar med klimatförändringar, minskade resurser och minskning av biologisk mångfald. Att verka för en god och hållbar miljö och att leda förändring är något vi tar på allvar. Vi erbjuder klimatvänliga och kostnadseffektiva lösningar och hjälper våra kunder att lyckas med det helt nödvändiga omställningsarbetet.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor och har djup kunskap inom området. På Fredblad är det en integrerad del i vår organisation. Det innebär att vi tillsammans har en helhetssyn på miljö och hållbarhet som genomsyrar allt vi gör, från vårt dagliga arbete på kontoret till hur vi bedriver våra projekt. Vårt miljöarbete innefattar bland annat granskning av material och produkter i projekten samtidigt som vi försöker minska byggnadernas energianvändning.

Kan vi hjälpa dig inom hållbarhetsområdet? 

Ta gärna kontakt med Ulrika!

BRF RÖDEKEN EXTERIÖR

Vi strävar alltid efter att inspirera våra kunder till att göra miljömedvetna och hållbara val.

Hållbarhetssamordning och certifieringar

 • BREEAM

 • Leed

 • Miljöbyggnad

 • ELLW

 • Svanen

 • Passivhus

Cirkulär arkitektur och återbruk

 

 • Byggnadsanpassning som ombyggnation, tillbyggnation och re-purposing

 • Inventering material och möbler

 • Återbruk material och möbler

Klimatneutralitet och energieffektivisering

 

 • Träbyggande

 • Klimatsmart byggande

 • Klimatanpassning

 • Klimatdeklaration

 • Klimatkalkyl

 • CO2-beräkning

 • Livscykelanalys (LCA)

 • Mobilitetslösningar

Paradisäpplet flerbostadshus i Varberg
Kikås insektshotell

Värdeskapande och ekonomisk hållbarhet

 

 • Behovsanalys

 • Verksamhetsutveckling

 • Idéutveckling och innovation

 • Lokalstrategi

 • Lokaloptimering

 • Kulturvård

Social hållbarhet

 

 • Barnkonsekvensanalys

 • Social konsekvensbeskrivning

 • Stadskvalitetsanalys

 • Tillgänglighetssakkunnig

 • Dialogprocesser, co-design och processledning

 • Medborgardialoger

 • Co-creation processer

Digital hållbarhet

 

 • BIM

För oss är vår närmiljö på västkusten en ständig påminnelse om att vi verkar här och nu och att vi varje dag bidrar till hur vår gemensamma livsmiljö värnas för kommande generationer.

Utvalda projekt

Brygga som leder ut mot stranden och havet

De globala målen

Vår ambition är att varje år höja ambitionsnivån för vårt miljöarbete och driva utvecklingen framåt genom att utmana både oss själva och våra kunder för att nå klimatmålen. För att verka för en hållbar utveckling ligger FN:s globala miljömål till grund för hur vi styr vår verksamhet och prioriterar i våra projekt. På så vis kan vi bidra och reducera vårt klimatavtryck – allt för att bidra till en hållbar framtid. 

Årets Miljöpris vanns av Fredblad 2018
Vi blev tilldelade 'Årets Miljöpris' av Halmstads Näringsliv 2018. 
bottom of page