top of page
Fredblad-Ojersjo10.jpg

Miljö och hållbarhet genomsyrar allt vi gör, från vårt dagliga arbete på kontoret till hur vi bedriver våra projekt.

Medvetenheten kring hur vi som arkitekter påverkar vår miljö och vårt klimat är ständigt närvarande och vi vill i vår verksamhet ta ansvar och verka för en hållbar utveckling av vårt samhälle. När vi ser tillbaka är det tydligt att vi sedan starten skapat arkitektur som främjar långsiktigt välbefinnande och drivit utvecklingen inom miljö.

 

Vi står alla inför samma utmaningar med klimatförändringar, minskade resurser och minskning av biologisk mångfald. Att verka för en god och hållbar miljö och att leda förändring är för oss en självklarhet och något vi tar på allvar. Vi erbjuder klimatvänliga och kostnadseffektiva lösningar och hjälper våra kunder att lyckas med det helt nödvändiga omställningsarbetet.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor och har djup kunskap inom området. På Fredblad Arkitekter är det en integrerad del i vår organisation. Det innebär att vi tillsammans har en helhetssyn på miljö och hållbarhet som genomsyrar allt vi gör, från vårt dagliga arbete på kontoret till hur vi bedriver våra projekt. Vårt miljöarbete innefattar bland annat granskning av material och produkter i projekten samtidigt som vi försöker minska byggnadernas energianvändning. Vi strävar också alltid efter att inspirera våra kunder till att göra miljömedvetna och hållbara val.

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas, numera SUSA - Sustainable Standards, som är en miljöledningsstandard som bygger på kraven i ISO 14 001. Det innebär bland annat att vi har kartlagt vår verksamhet och satt upp miljömål som följs upp och efterlever rutiner som gagnar vår miljö. På så vis kan vi bidra till att uppnå FN:s globala miljömål och reducera vårt klimatavtryck – allt för att bidra till en hållbar framtid.  

Tillsammans kan vi driva på utvecklingen mot en hållbar framtid.  

Kan vi hjälpa dig inom hållbarhetsområdet? 

Ta gärna kontakt med Ulrika!

Årets_Miljöpris_Fredblad_Beskuren.jpg

Vi blev tilldelade 'Årets Miljöpris' av Halmstads Näringsliv 2018. 

För oss är vår närmiljö på västkusten en ständig påminnelse om att vi verkar här och nu och att vi varje dag bidrar till hur vår gemensamma livsmiljö värnas för kommande generationer.

Tillsammans för hållbar arkitektur

Vår ambition sedan starten har varit att ligga i framkant och ständigt utveckla och förnya oss själva och vår verksamhet. 

 

När vi ser tillbaka är det tydligt att vi skapat arkitektur som främjar långsiktigt välbefinnande och drivit utvecklingen inom miljö. Vägen är sällan spikrak men varje år höjer vi ambitionsnivån för vårt miljöarbete och driver utvecklingen framåt genom att utmana både oss själva och våra kunder.

Utvalda projekt

bottom of page