Miljö & hållbarhet

''För oss är vår närmiljö på västkusten en ständig påminnelse om att vi verkar här och nu och att vi varje dag bidrar till hur vår gemensamma livsmiljö värnas för kommande generationer.''

MILJÖ 

Att verka för en god och hållbar miljö är för oss en självklarhet. Vi har en helhetssyn på hållbarhet som genomsyrar i allt vi gör, från vårt dagliga arbete på kontoret till hur vi bedriver våra projekt. För oss är vår närmiljö på västkusten en ständig påminnelse om att vi verkar här och nu och att vi varje dag bidrar till hur vår gemensamma livsmiljö värnas för kommande generationer.

Vi vill ta ansvar genom den arkitektur vi tillför, både genom medvetna materialval och genomtänkta lösningar. Våra viktigaste mål handlar om att minska miljöpåverkan i de projekt vi arbetar med – bland annat genom att vi miljögranskar alla material och produkter som vi föreskriver samt genom att vi aktivt försöker påverka våra kunder att göra bättre miljöval och hållbarhetscertifiera sina byggnader. Vi arbetar med flertalet miljödatabaser och certifieringssystem. Självklart arbetar vi också med att minska vår egen miljöpåverkan, bland annat genom krav på att välja klimatsmarta produkter och tjänster och att minska vår förbrukning.

Sedan flera år är vi miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas som är en miljöledningsstandard som bygger på kraven i ISO 14 001. Det innebär att vi har kartlagt vår verksamhet och satt upp miljömål som varje år följs upp och utvecklas. Varje år höjer vi ambitionsnivån för vårt miljöarbete.

Ta gärna kontakt med ulrika@fredblad.se (miljöansvarig) om du vill veta mer om hur Fredblad jobbar med miljö eller om du har en idé eller ett projekt med hållbarhetsfokus och vill samarbeta med oss. Vi är alltid intresserade av att utveckla mer hållbara byggnader och miljöer!

Fredblad ska erbjuda det minst miljöbelastande alternativet – baserat på kundens krav på funktion, kvalitet och pris genom att:

  • Kontinuerligt inhämta och sprida kunskaper om miljöfrågor internt och externt och motivera kunder och medarbetare till ett miljömedvetet agerande.

  • Beakta miljöhänsyn i varje beslut på alla nivåer i organisationen.

  • Välja leverantörer och underkonsulter som arbetar i överensstämmelse med vår miljöpolicy

  • Utföra en fortlöpande utvärdering och förbättring av miljöarbete

Utdrag ur Fredblads miljöpolicy

ÅRETS MILJÖPRIS
2018

Fredblad Arkitekter blev tilldelade 'Årets Miljöpris'' av Halmstads Näringsliv 2018. Det är vi väldigt stolta och glada för.

 

Juryns motivering:⠀

''Juryn premierar en engagerad samhällsbyggare som i sin expertroll har stor vilja och möjlighet att påverka sina beställare till bra val avseende miljö & hållbarhet. De byggnader och miljöer de skapar ska finnas i många år och med det genuina engagemang de har för att minska miljöpåverkan tar dom ett stort ansvar idag och för lång tid framåt. Deras process att aktivt föreslå beställaren att välja en än mer hållbar byggnad är ett föredöme för arkitekter och andra aktörer i byggbranschen.''