top of page

Halmstad City Airport

Vinnare av Byggnadsnämndens arkitekturpris i Halmstad 2017.

År: 2017
Plats: Halmstad
Omfattning: 1 650 m²
Beställare: Halmstads kommun
Foto: Werner Nystrand

Flygplatsens nya terminalbyggnad har utformats för att tydliggöra husets funktion på ett annorlunda sätt. Huvudfasaden har formen av ett tvärsnitt genom en flygplansvinge och särskiljer sig därigenom starkt mot den kringliggande bebyggelsen.

Byggnadens skulpturala form gör den inte bara till en profilbyggnad utan bidrar även till att terminalen är lätt att hitta och orientera sig till.

Med en begränsad budget har en ändamålsenlig och intresseväckande byggnad skapats. Interiören följer exteriörens logik och ger en inbjudande och behaglig miljö för resenärerna. Fredblad har projekterat hus och inredning.

Huvudfasaden har formen av ett tvärsnitt genom en flygplansvinge och särskiljer sig därigenom starkt mot den kringliggande bebyggelsen.

Kontakt

AnnCharlott Castler
Arkitekt SAR/MSA

Camilla Tovstedt
Byggnadsingenjör

bottom of page