BOSTÄDER

Bostäder är ett styrkeområde där vi har flera medarbetare med spetskompetens. Vi är medlemmar och aktiva i CBA, Centrum för boendets arkitektur, som är ett samarbete mellan Chalmers och näringslivet, med medlemmar från arkitektföretag, byggföretag och kommuner, vars syfte är att lyfta svensk bostadsarkitektur till internationell toppklass.

 

Våra bostadsprojekt är genomförda med högt ställda mål gällande hållbarhet och gestaltning. Tillsammans kan vi utveckla projekt som är vackra, robusta, ekologiskt och socialt hållbara.

ROSENAPELN_EXTERIÖR_Liljewall_uppdaterad himmel.jpg

ROSENAPELN

Varberg

I sydöstra Varberg fortsätter byggandet av Träslövs Trädgårdsstad med lägenheter och småhus i natursköna omgivningar. För Derome har vi ritat 30 bostadsrätter fördelat på tre huskroppar i suterräng.

 

Husen har en matt mörk träpanel och ett strikt formspråk som mjukas upp av omsorgsfulla trädetaljer. Vi ser fram emot att följa projektet som har beräknad inflyttning från våren 2023!

I det nya bostadsområdet Hossaberget i Öjersjö, Partille kommun, har vi ritat flerbostadshus för Veidekke.

 

Totalt kommer området att innehålla 240 nya bostäder i lägenheter, radhus och villor. Vi har ritat 44 lägenheter fördelat på 4 stycken mindre flerbostadshus. Området präglas av småskalighet, variation och närhet till naturen.