top of page

Bostäder

Fredblad kan bostäder och ligger oss lite extra varmt om hjärtat. Bostadsarkitektur är ett av våra styrkeområden där flera av våra medarbetare har spetskompetens. Vi har en bred referensportfölj av genomförda projekt i olika skalor med en lång historik av återkommande kunder. Våra bostadsprojekt är genomförda med högt ställda mål gällande hållbarhet och gestaltning. Tillsammans kan vi utveckla projekt som är vackra, robusta, ekologiska och socialt hållbara.

bottom of page