top of page

Högskolan i Halmstad - Hus S

Om- och tillbyggnad av lokaler till Akademin för Ekonomi, Teknik & Naturvetenskap.

År: 2020
Plats: Halmstad
Omfattning: 10 000 m²
Beställare: Fragerus Fastigheter
Foto: Per Kårehed
Hållbarhet: Miljöbyggnad Silver, återbruk, cirkulär arkitektur, dagsljusoptimering, kulturhistoriskt bevarande

Hus S är en ombyggnad av Dormers magnifika industrilokaler till en toppmodern högskolemiljö. Byggnaden är utformad som en generell lärmiljö, med flexibla och ljusa lokaler för undervisning, forskning, administration och kontor.

Fokus i projektet har varit att skapa en ljus och luftig miljö, med ett behagligt ljudklimat, och med naturliga mötesplatser för studenter och lärare. Glastaket ger ett generöst ljusinsläpp för undervisningslokaler och studieplatser.

Hus S är högskolans mest innovativa byggnad hittills. Här ligger Akademin för företagande, innovation och hållbarhet, kafé, inspirerande föreläsningssalar och labb, samt högskolans innovations- och tillverkningslaboratorium Fab Lab.

Kontakt

Veronica_edited.jpg

Leif Jönsson
Arkitekt SAR/MSA

Veronica_edited.jpg

Brita Sandgren
Byggnadsingenjör

bottom of page