top of page

Högskolan i Halmstad - Hus S

Om- och tillbyggnad av lokaler till Akademin för Ekonomi, Teknik & Naturvetenskap.

År: 2020
Plats: Halmstad
Omfattning: 10 000 m²
Beställare: Fragerus Fastigheter
Foto: Per Kårehed
Certifiering: Miljöbyggnad Silver
Hållbarhet: Återbruk, cirkulär arkitektur, dagsljusoptimering, kulturhistoriskt bevarande

Hus S är en ombyggnad av Dormers magnifika industrilokaler till en toppmodern högskolemiljö. Uppdraget bestod i en utökning av lokaler för undervisning, administration, forskning och kontor, och resultatet blev en mycket lyckad om- och tillbyggnad av Dormers gamla industrilokaler .

Byggnaden är utformad som en generell lärmiljö, med flexibla och ljusa lokaler för undervisning, forskning, administration och kontor.

Vi har arbetat med cirkulärt byggande där stommen av industribyggnaden från 40-talet återanvändes och fylldes med nytt innehåll.

Fokus i projektet har varit att skapa en ljus och luftig miljö, med ett behagligt ljudklimat, och med naturliga mötesplatser för studenter och lärare. Glastaket ger ett generöst ljusinsläpp för undervisningslokaler och studieplatser.

Omvandlingen visar på ett omsorgsfullt bevarande och förädlande av en kulturskyddad byggnad. Byggnaden uppfyller kraven enligt Miljöbyggnad silver.

Hus S är högskolans mest innovativa byggnad hittills. Här ligger Akademin för företagande, innovation och hållbarhet, kafé, inspirerande föreläsningssalar och labb, samt högskolans innovations- och tillverkningslaboratorium Fab Lab.

Kontakt

Leif Jönsson
Arkitekt SAR/MSA

Brita Sandgren
Byggnadsingenjör

bottom of page