top of page

Härlandatjärnskolan

Göteborg växer och behöver ge plats åt fler skolor. För att tillgodose behovet av lärandemiljöer för framtidens skolbarn fick vi i uppdrag att gestalta Härlandatjärnskolan som ligger i natursköna miljöer vid Härlanda tjärn med närhet till skog och sjö.

År: 2022
Plats: Göteborg
Omfattning: 10 000 m²
Beställare: Göteborgs stad
Foto: Hannes Almeräng
Hållbarhet: Miljöbyggnad Silver, klimatanpassad betonggrund, träfasad, sedum, solceller

Härlandatjärnskolan är en nybyggd skola som ligger vid gränsen av det stora naturområdet vid Härlanda tjärn. Skolan som kan välkomna cirka 560 elever i årskurserna F-9 ansluter följsamt till platsen och samspelar med områdets natur och bostadsområden. Platsens helt dominerande uttryck söderut är träd, grönt och natur. Därför föll det sig naturligt att ge fasaderna ett yttre skal som domineras av trä i en färgskala hämtad från närområdet som samtidigt ger skolan en mjuk anpassning mot naturen. Limträpanelen ger byggnaden ett modernistiskt uttryck med sin exakthet och har monterats i fallande längder som ger en vacker linjering i vertikala stråk.

Den nya skolans ljusa sockelvåningen av tegel ger ett lätt intryck med övre våningar i trä som färgas i grönt för att ge mer tyngd. Det asymmetriska taket samlar huvudbyggnaden emot idrottshallen för en tydlig samhörighet. Idrottshallen med dess tydliga och viktiga gavel mot entrétorget är helt tegelbeklädd med stråk av kläng- och klätterväxter samt sedum på taket.

Skolans entré möter staden som en öppen famn, där besökare välkomnas in genom huvudentrén ut mot Smörslottsgatan medan eleverna har tre olika ingångar beroende på årskurs. För att skapa en hemkänsla och en lugnare stämning är skolan helt skofri.

Skolan präglas av moderna lokaler med fokus på elever och lärares arbetsmiljö. Lokalerna är byggda för att göra det möjligt för olika typer av lärsituationer. Här ska det bubbla av liv utöver skolans dagliga funktion när Kulturskolan tar vid och har verksamhet på eftermiddagar och kvällar. Inne i skolan finns en Black Box, ett stort kolsvart rum med perfekta förutsättningar för bra ljud och scenljus, för att eleverna ska kunna ha föreställningar. Skolgården är indelad i olika zoner som bjuder in till olika aktiviteter, både lugna och fartfyllda. På gården finns även en utescen.

Trä som primärt material i lätt grådämpat grönt, tegel i varierande jordnära nyanser tillsammans med fönster och dörrar i ockra och kåda ger Härlandatjärnskolan karaktär och identitet, samtidigt som det bidrar till en vacker och inbjudande arkitektur.

Projektet drevs som en strategisk partnering tillsammans med ByggDialog och Göteborgs stad.

Trä som primärt material i lätt grådämpat grönt, tegel i varierande jordnära nyanser tillsammans med fönster och dörrar i ockra och kåda ger Härlandatjärnskolan karaktär och identitet.

Kontakt

Per Bengtsson
Arkitekt SAR/MSA

Emma Helena Körner
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page