top of page

Ledningsgruppen

Fredblads ledningsgrupp består av nio personer fördelade över våra tre kontor. I ledningen ingår även våra sex delägare - AnnCharlott Castler, August Orrling, Erik Sjöberg, Leif Jönsson, Petra Thedin och Per Uhlin.

bottom of page