top of page

Uddevalla Brandstation

På en strategisk plats i Uddevalla har vi utformat en ny brandstation med tillhörande övningshus.

År: 2023
Plats: Uddevalla
Omfattning: 4 000 m²
Beställare: Uddevalla kommun
Visualisering: Fredblad

En modern funktionell brandstation

Uddevalla och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har fått en modern funktionell brandstation som blir ett landmärke på dess strategiska läge vid Västgötavägen/Exercisvägen. Den valda platsen resulterar i en bra insatstid till alla delar av staden. Den nya stationen har byggts för att kunna fungera under många år framöver och följer riktlinjerna för ”Friska brandmän” – ren miljö i byggnationen.

Uppdraget innebar att rita en komplett brandstation med komplementbyggnader för både hel- och deltidsstyrka med administrationsenhet och utbildningslokaler för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Vi har även utvecklat ett helt unikt övningshus till övningsområdet, som kommunen blir först i landet med att bygga, där brandmännen kan träna på inomhusbränder, soteld, båtbränder, varma och kalla rökövningar, samt träna på räddningsinsatser i brunnar eller andra trånga utrymmen.

Uddevalla brandstation blir först i landet med att bygga ett övningshus där brandmännen kan träna på inomhusbränder, soteld, båtbränder, varma och kalla rökövningar, samt träna på räddningsinsatser i brunnar eller andra trånga utrymmen.

Den stora vagnhallen är svart med karaktäristiskt röda utryckningsportar som ska annonserar brandstationen. I direkt anslutning till stationen står övningshuset i samma mörka kulör.

Projektet drevs som en strategisk partnering tillsammans med Uddevalla kommun, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Serneke.

Kontakt

AnnCharlott Castler
Arkitekt SAR/MSA

Camilla Tovstedt
Byggnadsingenjör

bottom of page