top of page

Uddevalla Brandstation

På en strategisk plats i Uddevalla har vi utformat en ny brandstation med tillhörande övningshus.

År: Pågående
Plats: Uddevalla
Beställare: Uddevalla kommun
Visualisering: Fredblad

Uddevalla och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän ska få en modern funktionell brandstation som blir ett landmärke på en ny strategisk plats vid Västgötavägen/Exercisvägen som kommer möjliggöra en bra insatstid till alla delar av staden. Den nya stationen byggs för att kunna fungera under många år framöver och följer riktlinjerna för ”Friska brandmän” – ren miljö i byggnationen.

Uppdraget innebär att rita en komplett brandstation med komplementbyggnader för både hel- och deltidsstyrka med administrationsenhet och utbildningslokaler för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Vi ska även att ta fram ett helt unikt övningshus till övningsområdet, som kommunen blir först i landet med att bygga, där brandmännen kan träna på inomhusbränder, soteld, båtbränder, varma och kalla rökövningar, samt träna på räddningsinsatser i brunnar eller andra trånga utrymmen.

Den stora vagnhallen blir svart med karaktäristiskt röda utryckningsportar som ska annonserar brandstationen. I direkt anslutning till stationen byggs även övningshuset i samma mörka kulör.

Projektet drivs som en strategisk partnering tillsammans med Uddevalla kommun, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän och Serneke.

Kontakt

Veronica.jpg

AnnCharlott Castler
Arkitekt SAR/MSA

Camilla Tovstedt
Byggnadsingenjör

bottom of page