top of page

Landvetter Kulturhus

En harmonisk och hållbar interiör i trä med skandinavisk stilren touch gör att Landvetter Kulturhus känns välkomnande och varmt. I kulturhuset samlas ett stort utbud av aktiviteter för alla åldrar.

År: 2014
Plats: Landvetter
Omfattning: 2 500 m²
Beställare: Härryda kommun
Foto: Per Kårehed

I centrala Landvetter har vi ritat ett nytt kulturhus för Härryda Kommun. Byggnaden samlar bibliotek, kulturskola med lokaler för bland annat musik & dans, ateljé och verkstad och en stor hörsal. Resultatet blev ett hus som visar upp alla sina funktioner och aktiviteter mot omgivningen, för att kulturen skall få stå i första rummet.

En sittvänlig trappa blir en naturlig och trivsam mötesplats och utgör själva hjärtat i kulturhuset.

Kulturhuset är en bruksbyggnad som ska fungera både till vardag och fest. Därför har byggnaden en enkel bas av vit puts med en blänkande fasetterad volym av mässing ovanpå, som inrymmer hörsalen.

Inåt samlar sig lokalerna kring ett centralt atrium med en sittvänlig trappa där man möts och rör sig mellan byggnadens alla delar.

En harmonisk och hållbar interiör i trä med skandinavisk stilren touch gör att Landvetter Kulturhus atrium känns välkomnande och varmt.

Kontakt

Per Uhlin
Arkitekt SAR/MSA

Kristina Ladåker
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page