Fredblad_svart_vit_platta-01 kopiera_vit.png

#Fredblad70

Trevlig semester!

Omvandlingen av Södra Åstranden är en stor och viktig pusselbit i Falkenbergs kommuns projekt ”Stråket staden-stranden” som syftar till att koppla centrum med Skrea strand genom att skapa mötesplatser längs vägen.

På gammal industrimark i centrala Falkenberg planeras nu för ca 1100 nya bostäder, service samt grönytor, parkstråk och en stor kajpromenad som bjuder in till vistelse vid Ätran. Bakom projektet står Ekängengruppen AB som är baserade i staden.

Mews_med_lager_Fredblad_Visulent.jpg
Makrillen-07603.jpg

På gården till ett sekelskifteskvarter ligger detta gårdshus i trä och tegel med nya kontorslokaler för Länsförsäkringar Halland. Huset är en tidlös addering som kommer att åldras med värdighet. Det är också nominerat till Halmstads arkitekturpris 2021!

Beställaren behövde utöka sin kontorsyta

men ville inte lämna lokalerna i det vackra jugendhuset i Östra Förstaden. Lösningen blev en tillbyggnad på innergården.

Målsättningen har varit att ta tillvara årsringarna från byggnaderna som redan fanns på platsen och skapa ett hus som är gjort för att åldras med värdighet.

Fredblad arkitekter hittar du på västkusten, i Halmstad, Göteborg och Varberg. Vi existerar för att skapa trivsamma och viktiga miljöer för människor att vistas och verka i.

 

Med en stor inlevelse och kreativitet skapar vi projekt inom en rad olika områden. Med stolthet ger form till våra kunders drömmar och skapar miljöer som främjar långsiktigt välbefinnande hos användare av byggnader och stadsrum.

  • Instagram - Grå Circle