HOTELL

Fredblad har lång erfarenhet av hotell- och destinationsutveckling i olika skalor genom allt från större konferenshotell till logi i mindre skala. Genom att kontinuerligt arbeta med utveckling av hotell har vi lärt känna dessa verksamheters behov av välfungerande flöden och optimerade ytor.

 

Ett hotell är förutom en affärsverksamhet, och ett besöksmål, en viktig generator för sin omgivning. Tillsammans med kunden vill vi skapa en miljö som både stödjer en hållbar ekonomisk utveckling för verksamheten och en hållbar social utveckling för destinationen.

Våren 2024 planeras invigningen av det centralt belägna hotellet i Varbergs nya stadsdel, Västerport. Byggherre är Hotell Västerport i Varberg AB och verksamheten kommer drivas av Nordic Choice Hotels.

Bakgrunden till projektet är en markanvisningstävling som utlystes av Varbergs kommun hösten 2018. Vinnare blev förslaget ”Varberg Hotel Wave” av Fredblad arkitekter och Casmé AB. 

”Det är ett genomarbetat förslag som har förutsättningar att bli en ny mötesplats för kommuninvånarna, en lockande destination för besökare och en ikonbyggnad i Varberg.” sa juryns ordförande stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin.
 

THE FRONT HOUSE

Tylösand

Tillbyggnaden av Hotel Tylösand är nu i full gång och vi följer bygget med stor nyfikenhet via byggkamera.

Projektet går under namnet The Front House och beräknas stå färdigt till våren 2023.

 

Förslaget innehåller en tillbyggnad som länkas samman med det befintliga hotellet. Tillbyggnaden inrymmer ca 40 nya hotellrum samt nya ytor på entréplan med konferens och utställningsyta.

 

Centralt i lösningen är kopplingen mellan den nya huskroppen och den befintliga entrén. Genom lobbyn når man hissarna som tar gästen både till den nya och befintliga hotellbyggnaden. Gestaltningen knyter ihop befintliga byggnadsdelar med den nya tillbyggnaden och bildar tillsammans en renodlad helhet.

Front House - 1