top of page

Hotell

Vi har lång erfarenhet av hotell- och destinationsutveckling i olika skalor - från större konferenshotell till logi i mindre skala. Ett hotell är förutom en affärsverksamhet, och ett besöksmål, en viktig generator för sin omgivning. Tillsammans med kunden vill vi skapa en miljö som både stödjer en hållbar ekonomisk utveckling för verksamheten och en hållbar social utveckling för destinationen.

bottom of page