top of page

Bålverket

I hörnet av Rosenfredsgatan och Ringvägen hittas ett fem våningar högt bostadshus om 13 bostadsrätter och precis intill utmed Ringvägen finns ett klättrande hus i 4-5 våningar med 17 lägenheter i blandad upplåtelseform.

År: 2017
Plats: Varberg
Omfattning: 5 200 m²
Beställare: Magnus Andersson Fastigheter
Foto: Werner Nystrand
Hållbarhet: Solceller

Det mörka huset är väl anpassat till dess omgivning och dess mörka uppsyn passar fint in i stadsbilden och markerar tydligt en port in mot staden. Det fungerar också som en tilltalande kontrast till de närliggande husen som med sitt ljusa sandfärgade tegel och randiga balkonger trappar naturligt ner mot havet.

Exteriört visar den utvändiga landskapsarkitekturen på ett nytänk och innehåller granitmurar och konstgräs och istället för en sockelyta är det planteringar.

Husets tegelfasad är estetiskt tilltalande och tack vare det beständiga materialet tegel kommer byggnadens utseende åldras med värdighet. De noggrant planerade och utvalda materialen ger också goda ekonomiska förutsättningar ur ett livscykelperspektiv.

Landskapsarkitekturen visar på ett nytänk och innehåller granitmurar och konstgräs och istället för en sockelyta är det planteringar.

Kontakt

Leif Jönsson
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page