top of page

Gärdesängens förskola

Gärdesängen i Mölndal är en ny förskola med fokus på det lilla i det stora där varje enskilt barn har sin vrå med den egna avdelningen som sin trygga punkt. Förskolan är en plats för lärande och utveckling för framtidens Mölndalsbor i fina lärmiljöer som ger goda förutsättningar.

År: 2022
Plats: Mölndal
Omfattning: 1 296 m²
Beställare: Mölndals stad
Foto: Hampus Almeräng
Hållbarhet: Träfasad, solceller

Den nya förskolan, som Fredblad har gestaltat för Mölndals stad, kan välkomna cirka 150 barn på åtta olika avdelningar fördelat på två plan. Här står rörelse och hälsa i centrum tillsammans med måltidspedagogik och mänskliga rättigheter.

Det finns fyra ateljéer i förskolan där en avdelning huvudsakligen består av ett hemrum med bra överblick över angränsande rum för vila och lek. Alla avdelningar har kontakt via gemensamma ateljéer, som blir länken mellan avdelningsparen, med ett samlingsrum med bred trappa och dubbel takhöjd. Angränsande till samlingsrummet är en matsal. Den är uppdelad i flera rum med väggar som har bågformade öppningar för genomblick. Samlingsrummet öppnar upp sig mot en generös gård uppdelade i olika zoner.

Även gården utgår ifrån samma tänk med det lilla i det stora, en plats där barnens fantasi aktivt ska stimuleras. Närmast förskolebyggnaden finns den trygga zonen med fokus på lugn och skapande, utanför det den öppna och fartfyllda som övergår i den vilda och naturlika.

Gestaltningen har inspirerats av äng, natur, strand och lekfullhet för att skapa utrymme för barnens fantasi. Byggnaden utgörs av en enkel dovt grön träbyggnad där detaljerna gör uttrycket. Detaljer utförs i skivor och ribbor av trä och för tankarna till modern snickarglädje. Huvudbyggnadens detaljer återkommer i komplementbyggnaderna.

Leken är det viktigaste för barns lärande. En bra lek- och lärmiljö skapas genom att verksamheten styrs efter barnens aktuella intressen och tankar.

Kontakt

Linda Andersson
Arkitekt MSA

Anders Nilsson
Byggnadsingenjör

bottom of page