top of page

GleSYS HQ

Ett klimatsmart datacenter som är drivet av 100 % förnyelsebar energi och ger överskottsvärme till 1 000 fastigheter tillsammans med Falkenberg Energi AB. GleSYS nya HQ i Falkenberg, ritat av Fredblad, har en stadig form och en självsäker gestaltning där färgsättning och materialval skapar en sober, lugn och homogen atmosfär.

År: 2020
Plats: Falkenberg
Omfattning: 4 000 m²
Beställare: SK Bygg
Foto: Felix Gerlach
Hållbarhet: 100 % förnyelsebar energi

Det klimatsmarta datacentret har smyckats med gröna inslag både i och utanpå byggnaden. Detta gör att grönskan ständigt gör sig påmind för människor i och utanför bygganden och belyser verksamhetens aktiva satsning för att bedriva en hållbar verksamhet.

Byggnadens volym är tydligt indelad i olika delar som också återspeglar de invändiga rummens variation i funktion och upplevelse. De två första våningarna består av stående betongelement. Här ligger serverhallarna och förmedlar stabilitet med hjälp av det gedigna materialet. Ytan lämnas obehandlad, vilket ger ett robust och genuint uttryck. Betongen färgas med titandioxid för att få en ljusare ton. Utvalda delar av fasaden, ut mot vägen och mot entrén, får matrisgjutna betongelement med en mjuk veckad yta som skapar en spännande illusion och ger ett vackert skuggspel samtidigt som det bryter ner skalan på volymen. Elementen på gavelsidorna har samma ljusa kulör men har istället en slät fasad vilket skapar en spännande kontrast.

Den tredje våningen, kontorsvåningen, får en egen identitet och kläs i en mattsvart plåt som står i kontrast mot byggnadens i övrigt ljusa kulör. Kontorsvåningen blir något indragen, och signalerar tillsammans med kontrasten i material och kulör, en annan funktion.

I entrén välkomnas medarbetare och besökare utav mjuka färgtoner som leder vidare in och samspelar genom hela byggnaden. Här möts du av den centrala, huvudtrappan som leder till husets alla plan. Trapphuset blir en genomsiktlig och överskådlig del i byggnaden som binder ihop alla funktioner till dess helhet. Trapphuset separerar även de båda serverhallarna ifrån varandra och förtydligar dess utbredning. Ovan trappan finns en stor taklanternin som leder ner rikligt med ljus till hela byggnaden och bildar en upplyst kärna i mitten av huset.

Väggarna runt den centrala trappan kläs i huvudsak med en ribbad träpanel i vitpigmenterad ask. Den vertikala mönsterverkan knyter an till matrisgjutningen på husets betongfasaden men inne i huset lyfts det fram med en mjukare och varmare material.

I direkt anslutning till entrén ligger GleSYS showroom. Här spelar serverhallen en huvudroll och kan betraktas genom det stora glasade partiet. Serverhallens framträdande skapar en intressant och spännande kontrast mot den ombonade loungekänslan i rummet.

På kontorsvåningen finns också en generös balkong som vetter mot utsikten och havet i horisonten.

Kontakt

Kristina Ladåker
Arkitekt SAR/MSA

George Lundberg
Byggnadsingenjör

bottom of page