top of page

Grangläntan

Kvillebäcken är en stadsdel på centrala Hisingen i Göteborg som de senaste åren genomgått en stor förvandling, från ett nedgånget industriområde till en levande blandstad.

År: 2015
Plats: Göteborg
Beställare: Derome Bostad, Tommy Byggare
Foto: Per Kårehed
Certifiering: Miljöbyggnad Silver
Hållbarhet: Trästomme, sedum, minimalt med energi för uppvärmning

I Kvillebäcken har Fredblad ritat Kvarteret Grangläntan som består av två putshus och två tegelhus. För att skapa liv och variation i kvarteret är putshusen utformade med en fasad i ädelputs som skiftar i en gradient från ljus glittrande blågrön till mörk mättad blågrön. Putshusen har en symmetrisk och tydlig fönstersättning. Dess klassiska sadeltak är klädda med sedum, vackra att se på samtidigt som de bidrar till en grön boendemiljö.

Kvarterets två tegelhus har en gradient med ljusare tegel och fog längre upp på huset – en modern tolkning av klassisk rusticering. Teglet valdes noga för att harmoniera med de putsade fasaderna. Fönster har anpassats till tegelstenarnas mått så att hela stenar bildar fönsteromfattningarna.

Hela kvarteret har balkongräcken i guldfärgad sträckmetall, vilket står i varm kontrast till fasaderna. De skyddar mot insyn utan att ta bort utblickar. Husens entrépartier är gedigna i ek med ljusa trapphus som ger en varm och välkommande känsla när du kommer hem. Den gröna innergården binder samman kvarteret och bildar en dynamisk men sammanhängande enhet.

Lägenheterna är yteffektiva och disponerade för att upplevas rymliga och ljusa. Varje trapphus består av 3 lägenheter - en 2,5:a med kök som utblickar byggnadens hörn, en genomgående 2:a som vänder sig åt både gård och gata samt en kompakt 1a mot gården däremellan. Samtliga lägenheter har antingen en rymlig balkong eller uteplats.

Hela kvarteret har balkongräcken i guldfärgad sträckmetall, vilket står i varm kontrast till fasaderna. De skyddar mot insyn utan att ta bort utblickar.

Kontakt

Linda Andersson
Arkitekt SAR/MSA

Emmie Tabrizi Carlsson
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page