top of page

Gråsejen

De färgstarka husen i kvarteret Gråsejen i Mölndal representerar den omvandling som innerstaden genomgått under senare år. Projektet som är ritat för Mölndalsbostäder inrymmer 106 lägenheter och ett antal verksamhetslokaler i bottenplan.

År: 2021
Plats: Mölndal
Omfattning: 11 000 m²
Beställare: Mölndalsbostäder
Foto: James Silverman

Gråsejen representerar en del av den stora utveckling som Mölndals innerstad genomgått under senare år. Målsättningen har varit en levande stadskärna för boende och besökare och man är nu en bra bit på vägen. Tillsammans med flera färdigställda om- och nybyggnationer blir kvarteret Gråsejen en attraktiv plats att uppleva mitt i hjärtat av Mölndal.

Med röda tegelfasader, röd bandplåt och varierat röda räcken sträcker husen ut sig längs Bergmansgatan.

Bostadstrapphusen har indragna entréer i gul plåt, vilket bidrar till en varm och inbjudande atmosfär. Projektet, som är ritat för Mölndalsbostäder, inrymmer 106 hyresrätter och ett antal verksamhetslokaler i bottenplan. Lägenheterna varierar mellan 1ROK till 3 ROK.

Med genomtänkt arkitektur som är väl integrerat i sin kontext av femtiotalsbebyggelse, har vi ritat Kvarteret Gråsejen med en hög detaljeringsnivå med sina omsorgsfullt gestaltade tegeldetaljer.

Kontakt

Phil Quinney
Arkitekt SAR/MSA

Åsa Palm
Byggnadsingenjör

bottom of page