top of page

Hafi

Tillbyggnad av Hallands fruktindustris fabrik, orangeri och personalbyggnad. Hafi är ett familjeföretag som funnits i Brännarp på den Halländska landsbygden i 80 år.

År: 2014
Plats: Halmstad
Omfattning: 1 470 m²
Beställare: Hafi
Foto: Werner Nystrand

Tidigare har HAFI haft sin verksamhet uppdelad i flera hus. I och med den nya tillbyggnaden är hela produktionen nu istället samlad under ett tak och lokalerna är dimensionerade för en större produktion. En nybyggnad i form av ett nytt personalhus innehållande kontor, labb och omklädningsrum dockades sedan på den befintliga byggnaden.

Formmässigt är de nya byggnaderna inspirerade av HAFIs gamla musteri vilket tar sig uttryck i deras samstämmiga takvinkel och gavelmotiv.

​Ambitionen var att använda ett gammalt formspråk för att smälta in i den lantliga miljön men samtidigt ge byggnaden en helt modern känsla. HAFI är en kombination av det traditionella trygga och det moderna innovativa – precis som deras nya verksamhetslokaler.

Formmässigt är de nya byggnaderna inspirerade av HAFIs gamla musteri vilket tar sig uttryck i deras samstämmiga takvinkel och gavelmotiv.

Kontakt

Emma Helena Körner
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page