top of page

Kv. Hajen

Med ett centralt läge i Mölndal Centrum ligger kv. Hajen. Här har vi ritat en om- och tillbyggnad för Mölndalsbostäder. Byggnaden är en viktig centrumbyggnad med blandat innehåll där ombyggnaden är en del av en stor stadsomvandling.

År: 2017
Plats: Mölndal
Omfattning: 30 000 m²
Beställare: Mölndalsbostäder
Foto: Per Kårehed
Hållbarhet: Återbruk av stomme och delar av byggnaden

Som ett led i ett större centrumutvecklingsprojekt genomfördes en större om- och tillbyggnad där stora delar av byggnaden revs. Den nya byggnaden innehåller lägenheter och stora ytor för verksamheter, däribland butiker, restauranger och ett nytt stadsbibliotek. Hela källarplanet samt stommen i plan 1 återbrukades i den nya byggnaden. Dessutom gjordes en inventering av befintliga byggdelar och bland annat trappor och invändiga partier återbrukades i den nya byggnaden.

Kvarteret har en sammanhållen men varierad fasadgestaltning för de första två våningarna – en rytmiskt varierad tegelfasad med stora mässingsomfattade glasöppningar som passar in i det ursprungliga husets stomsystem. Gatans golv av granit bildar husets sockel och stuprören är infällda i nischer i tegelfasaden. Bostadsdelarna fick en mer vardaglig gestaltning med betongelement med ingjutna blindfogar i ett enkelt mönster som återkommer i screentryck på balkongräcken och i den indragna takvåningens skivfasad.

Gatuplan inrymmer butiker, restauranger samt Mölndals nya stadsbibliotek. Våning två består av kontorslokaler för verksamheter så som banker, vårdcentral och dagligvaruhandel. Ovanpå verksamheterna finns bostadshus med gröna bostadsgårdar mellan husen.

Delen som innehåller biblioteket kröns av ett punkthus i sexton våningar med bostäder. En multifunktionsbyggnad i ordets rätta bemärkelse som verkligen bidrar till att göra Mölndals innerstad till en attraktiv stadsmiljö för Mölndalsbor och besökare.

De blandade programfunktionerna bidrar till att skapa en levande stadskärna under dygnets alla timmar.

Kvarteret Hajen bidrar till att göra Mölndals innerstad till en attraktiv stadsmiljö för Mölndalsbor och besökare.

Kontakt

Per Uhlin
Arkitekt SAR/MSA

Åsa Palm
Byggnadsingenjör

bottom of page