top of page

Halmstads Teater

Ombyggnad av Destination Halmstads besökscenter i Halmstad Teater.

År: 2020
Plats: Halmstad
Beställare: Halmstads kommun
Foto: Andreas Svensson

I Foajén till Halmstad Teater har Fredblad ritat Destination Halmstads nya besökscenter på uppdrag av Halmstads kommun.

Teaterbyggnaden invigdes ursprungligen 1954 och är ritad av arkitekt Gösta Hedström och är ett i flera avseenden både välritat och välbyggt projekt. Typiskt för tiden är flera konstverk integrerade i arkitekturen av samtida konstnärer. Konst av Erik och Axel Olsson, medlemmar i Halmstadgruppen är några av verken.

Uppdraget att inhysa ett modernt besökscenter i den här för Halmstadbor välkända miljön krävde en lyhördhet av oss som arkitekter för vad den ursprungliga arkitektens intentioner en gång varit.

Vår lösning blev ett helhetsgrepp av hela foajéhallen där formstarka befintliga inslag såsom entrétrappa och specialritade pelare lyftes fram i gestaltningen. Ny belysning och anpassade nya väggar och nischer förstärkte tillsammans med den nya informationsdisken originalarkitekturen.

Resultatet är ett både historiskt och modernt rum där alla komponenter samspelar och på ett tydligt sätt förhåller sig till varandra.

Foajéhallen är en offentlig plats, öppen dagtid och används utöver turistcenter även för event och vernissager för teaterns evenemang.

Teaterfoajéns 65 år gamla originalarkitektur har hanterats med största möjlig respekt. Trappa, pelare och stengolv är helt i original och vi insåg tidigt att de ändringar och tillägg vi nu skulle göra behövde förhålla sig till dessa formstarka och fantastiskt utformade ursprungsdelar.

Kontakt

Henrik Geijer
Arkitekt MSA

bottom of page