top of page

Kärlekens Skola

Ambitionen har varit att skapa den lilla skolan i den stora. Detta har gjorts genom att skapa gemensamma utrymmen och samtidigt ge alla klasser avskilda arbetsenheter.

År: 2020
Plats: Halmstad
Omfattning: 7 200 m²
Beställare: Halmstads kommun
Foto: Per Kårehed
Hållbarhet: Miljöbyggnad Silver, solceller

Skolan har en yta av ca 7200 kvm vilka är fördelade på två plan. Byggnaden är uppdelad i två skepp som innehåller läromiljöer med undervisningslokaler, kök, administrationslokaler och en öppen mittdel – Kunskapsgatan. Kunskapsgatan har dubbel rumshöjd och får ett rymligt ljusinsläpp via sidoljus från taket och blir skolans hjärta. Här finns studieplatser, elevcafé samt restaurang.

Fokus ligger på att skapa en ljus och luftig miljö, med ett behagligt ljudklimat, och med naturliga mötesplatser för studenter och lärare. Glastaket ger ett generöst ljusinsläpp för undervisningslokaler och studieplatser.

Glastaket ger ett generöst ljusinsläpp för undervisningslokaler och studieplatser.

Kontakt

Veronica_edited.jpg

Emma Helena Körner
Arkitekt SAR/MSA

Veronica_edited.jpg

Camilla Tovstedt
Byggnadsingenjör

bottom of page