top of page

Katrinebergsskolan

En modern F-6-skola i centrala Mölndal som med sin stora skolgård bjuder in till lek och rörelse.

År: 2019
Plats: Mölndal
Omfattning: 5 100 m²
Beställare: Mölndals stad
Fotograf: Calle Wernelöv

Katrinebergsskolan som tidigare har varit en högstadieskola har nu blivit en skola för F-6. Den befintliga skolan har totalrenoverats samtidigt som den har byggts till.

​Utformningen av den nya skolan möjliggör en modern pedagogik med ändamålsenliga lokaler. Skolan har fått ett nytt tillagningskök och en ny matsal. Även en ny musiksal, nya kontor för administration och ett nytt personalrum innefattas i tillbyggnaden. Lokaler för de kreativa ämnena bild och slöjd ligger nu i anslutning till varandra vilket medför möjligheter att kunna arbeta med projekt som spänner över flera ämnen i undervisningen.

Skolan har i och med tillbyggnaden fått en helt ny gemensam entré som ger ett generöst ljusinsläpp till skolans lokaler. Entrén är tydlig och bidrar till en trygg och säker miljö för eleverna. Utanför skolan har en ny utemiljö och skolgård fått ta plats.

Skolan är utformad för att husera 420 elever. I den ombyggda delen finns det nu plats för fyra arbetslag där varje arbetslag knyts till en hemvist bestående av hemrum, grupprum och lärararbetsplatser, vilket skapar det lilla sammanhanget i den större helheten.

Skolan stod klar med nya moderna lärmiljöer inför höstterminen 2019.

Lokaler för de kreativa ämnena bild och slöjd ligger nu i anslutning till varandra vilket medför möjligheter att kunna arbeta med projekt som spänner över flera ämnen i undervisningen.

Kontakt

Petra Thedin
Arkitekt SAR/MSA

Anders Nilsson
Byggnadsingenjör

bottom of page