top of page

Kikås Insektshotell

Sveriges största fristående insektshotell finns i Mölndal. På det som tidigare var en soptipp i Kikås ligger nu ett hotell som är till för att skapa förutsättningar för en ökad biologisk mångfald.

År: 2019
Plats: Kikås
Omfattning: 60 m²
Beställare: Mölndals stad
Foto: Calle Wärnelöv
Hållbarhet: Biologisk mångfald

En gång i tiden stod här en soptipp. Nu har vildbin, fåglar, fjärilar och fladdermöss fått husrum i Sveriges största insektshotell. Hotellet som är 60 kvadratmeter ligger intill de odlade ängsmarkerna inne på Kikås avfallsanläggning, en plats som är vald med tanken att omgivningar med närhet till skog och vatten också ska ge kunskap om biologisk mångfald.

Platsen gränsar till flera skogsområden med höga naturvärden. Alldeles bakom insekthotellet ligger Södra Långvattnet med blandskogar, och Bohusleden går numera genom området.

Trä är det primära materialet som använts, där stommen i byggnaden består av sibirisk lärk och gärdsgårdsstaket. Förutom att trä är en långvarig lösning har det ett lågt klimatavtryck och blir en naturlig plats för djurlivet samtidigt som det smälter in vid platsen och omkringliggande miljön.

Tornet är sju meter högt och ger hem åt framför allt fåglar och fladdermöss, medan de mindre 3650 rummen/hålen ger rum åt småinsekter.

Intill hotellet har ett uteklassrum byggts dit skolklasser kan kombinera lärande och utflykt på en och samma plats i naturen. Förhoppningsvis inspirerar det även andra till att bygga egna insektshotell.

Mångfalden spelar stor roll för mängder av ekosystemfunktioner. Genom att skapa bostäder åt bin, fjärilar och andra insekter kan vi bidra till att minska hotet mot växt- och djurlivet.

Kontakt

Linda Andersson
Arkitekt SAR/MSA

bottom of page