top of page

Lackarebäcksskolan

För att möta ett ökat elevantal har Lackarebäcksskolan fått en tillbyggnad med en karaktäristisk takyta. I Mölndal har vi skapat en levande och inspirerande miljö att studera i.

År: 2021
Plats: Mölndal
Omfattning: 1 500 m²
Beställare: Mölndals stad
Foto: Anna Kristinsdóttir

Kliv in i Lackarebäcksskolan, en varm och välkomnande låg- och mellanstadieskola som väcks till liv av elever och pedagoger. Skolan som ligger i Mölndal, med utblick mot Stensjöns förskola som vi också har ritat, kan efter en om- och tillbyggnad erbjuda en utmärkt inlärningsmiljö för 600 elever.

När man behövde bygga ut skolan för att öka elevkapaciteten, var det för fler elever än som rymdes i ett plan på tomten, vilket ledde till en skolbyggnad där man tagit vara på detaljplanens möjligheter och som bonus fått en spännande volym både interiört och exteriört. Grupprum och nischer är placerade längs med fasad på våning två och takfönster och lanterniner för in ljus till bakomliggande klassrum.

Lackarebäcksskolan är ett av våra mindre skolprojekt med smarta lösningar och flera små arkitektoniska detaljer. Skolan kännetecknas av takytans olika vinklar som skapar optimala möjligheter och rumslig variation inomhus. De fyra nya klassrummen som tillbyggnaden innefattar har enhetliga och neutrala rum med återkommande materialval som trä och kork med färgstark textilklädsel. De nya grupprummen och fönsternischerna, tar sig istället olika uttryck med hjälp av olika variationer i färg och form.

Skolan kännetecknas av takytans olika vinklar som skapar optimala möjligheter och rumslig variation inomhus.

Kontakt

Linda Andersson
Arkitekt MSA

Åsa Palm
Byggnadsingenjör

bottom of page